luni, 25 septembrie 2017

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017

In Monitorul oficial nr. 757 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 11/2017 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017.

Potrivit acestei hotarari in data de 4 noiembrie 2017 va avea loc în municipiul Bucureşti examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017. 
Locatia exacta de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 30 octombrie 2017. 
Înscrierile la examen se fac în perioada 2 octombrie 2017-20 octombrie 2017 pe site-ul www.ccfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.   

Potrivit Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor, astfel: 
 
a) cererea de înscriere la examen; 
b) curriculum vitae; 
c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui; 
d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale; 
e) actul de identitate, în copie;  
 
f) certificatul de cazier judiciar; 
g) certificatul de cazier fiscal; 
h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat; 
i) 3 fotografii 2/3 cm. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu