joi, 28 septembrie 2017

Notificarea privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA

In Monitorul oficial nr. 763 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2743/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA".

Formularul (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA" se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care optează pentru aplicarea opţională a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, în condiţiile prevăzute de art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Potrivit OG nr. 23/2017 in perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017 plata defalcata a TVA se aplică opţional. Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu această dată.

ANAF organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificării 086. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA devine obligatorie.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu