joi, 14 septembrie 2017

Ordinul nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 717 / 2017 a fost publicatOrdinul nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest ordin stabileste procedura de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul Fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

Pentru aplicarea scutirii proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare trebuie să conţină elementele definitorii ale proiectului, respectiv: 
 
a) scopul; 
b) domeniul de cercetare, dezvoltare şi inovare; 
c) obiectivele; 
d) perioada de desfăşurare; 
e) tipul sursei de finanţare (public/privat/naţional/extern); 
f) bugetul, cu evidenţierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii şi asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect; 
g) caracterul de noutate şi/sau inovativ al rezultatului; 
h) indicatorii de rezultat definiţi.  
 
Acest ordin mentioneaza ca scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă chiar şi în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare şi de inovare.  
 
Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor fizice scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul proiectelor sunt: 
 
a) documentul care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare; 
b) fişele de pontaj corespunzătoare proiectului; 
c) statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect. 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu