marți, 17 octombrie 2017

Split TVA: Extrasele la conturile deschise la unităţile trezoreriei statului pentru încasarea şi plata defalcată a TVA în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

In Monitorul oficial nr. 789 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2540/2017 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003.

Acest ordin precizeaza ca pentru conturile de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA deschise pe numele instituţiilor publice, operatorilor economici şi altor entităţi la unităţile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat), semnate cu certificat digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz, fără perceperea de comisioan.

Totodata operatorii economici şi alte entităţi care potrivit legislaţiei în vigoare au conturi deschise la unităţile trezoreriei statului pentru încasarea şi plata defalcată a TVA pot vizualiza şi descărca extrasele acestor conturi în format electronic, prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciului "Depunere declaraţii on-line" existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Operatorii economici şi celelalte entităţi care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea şi descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciului "Depunere declaraţii on-line" notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis contul referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extrasului de cont.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu