joi, 19 octombrie 2017

Noua declaratie 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

In Monitorul oficial nr. 812 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2935/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest ordin modifica formatul Declaraţiei 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat si a Declaraţiei 710 rectificativă.

Aceasta modificare da posibilitatea îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. Astfel in aceste 2 declaratii se va putea bifa rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se va putea completa codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.

Potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale poate fi utilizat ulterior radierii numai pentru îndeplinirea, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.  

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv. 

 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu