miercuri, 18 octombrie 2017

Ordinul nr. 2482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

In Monitorul oficial nr. 796 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizati.
 
Potrivit acestui ordin autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumite în continuare comisii. 

Totusi prin excepţie autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, micile distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, precum şi micile fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale.  
 
Acest ordin precizeaza:
 
- componenta comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate;
- procedura si conditiile în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate;
- componenta comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate;
- procedura si conditiile în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu