marți, 17 octombrie 2017

Split TVA: Ordinul de plată multiplu electronic (OPME)

In Monitorul oficial nr. 789 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2541/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

Acest ordin introduce ordinul de plată multiplu electronic (OPME) care se utilizează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru efectuarea de plăţi din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, numai în conturi ale căror coduri IBAN conţin şirul de caractere «TVA». Din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 pot fi efectuate plăţi şi pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de persoanele înregistrate în scopuri de TVA începând cu data stabilită prin procedura de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug şi numai după înrolarea la funcţionalităţile acestui sistem.

Formularul OPME poate fi descărcat prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul MFP - Sistemul naţional de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziţie de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este deschis contul. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line în Sistemul naţional de raportare Forexebug.

Persoanele impozabile inregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu