vineri, 20 octombrie 2017

Split TVA: Precizările privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului

In Monitorul oficial nr. 819 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2768/2017 pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului.

Potrivit acestui ordin unităţile Trezoreriei Statului eliberează extrase de cont, zilnic, în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat), semnate cu certificat digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz.  

Extrasele de cont în format electronic eliberate de unităţile Trezoreriei Statului conţin următoarele elemente: 
 
- denumirea unităţii Trezoreriei Statului care eliberează extrasul de cont; 
- data pentru care este emis extrasul de cont; 
- data şi ora la care este editat extrasul de cont; 
- contul analitic al clientului pentru care este emis extrasul de cont; 
- denumirea clientului pentru care este emis extrasul de cont; 
- contul IBAN aferent contului analitic pentru care este emis extrasul de cont; 
- numărul documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- data documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- data plăţii, conform reglementărilor în vigoare; 
- număr referinţă bancă/trezorerie, reprezentând numărul de referinţă unic atribuit de banca/trezoreria iniţiatoare a operaţiunii; 
- IBAN plătitor/beneficiar, reprezentând codul IBAN al plătitorului în cazul creditării contului, sau codul IBAN al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont; 
- cod plătitor/beneficiar, reprezentând codul de identificare fiscală al plătitorului în cazul creditării contului sau codul de identificare fiscală al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont; 
- nume plătitor/beneficiar, reprezentând denumirea plătitorului în cazul creditării contului sau a beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont; 
- debit, reprezentând suma în lei cu care este debitat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- credit, reprezentând suma în lei cu care este creditat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- cod angajament, reprezentând codificarea generată de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăţilor dispuse de entităţile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- indicator angajament, reprezentând codificarea generată de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăţilor dispuse de entităţile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- număr intern - explicaţii, reprezentând: 
  - numărul unic intern al plăţii/încasării, alocat prin program informatic de unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul; 
   - explicaţia aferentă sumei plătite/încasate din/în contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- sold precedent, reprezentând soldul contului la începutul zilei pentru care este emis extrasul de cont; 
- rulaj zi, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul şi în creditul contului în ziua pentru care este emis extrasul de cont; 
- total sume, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul şi în creditul contului în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului curent şi ziua pentru care este emis extrasul de cont, inclusiv; 
- sold final, reprezentând soldul contului la finalul zilei pentru care este emis extrasul de cont; 
- întocmit şi verificat - este aplicată semnătura electronică, pe baza certificatului digital emis de ANAF, care conţine numele şi prenumele persoanei care a verificat extrasul de cont. Suplimentar acestei semnături, pe extrasele de cont în format electronic care sunt puse la dispoziţia titularilor de cont se aplică o semnătură electronică unică a Trezoreriei Statului cu certificat digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu