joi, 19 octombrie 2017

Split TVA: Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul operatorilor economici la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug

In Monitorul oficial nr. 812 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2744/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug.

Acest ordin precizeaza ca Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug", aprobată în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, se aplică în mod corespunzător şi de operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. 

Astfel ca operatorii economici şi alte entităţi pot înrola în Sistemul naţional de raportare - Forexebug persoane care deţin certificat digital calificat, pentru următoarele operaţiuni: 

- vizualizarea rapoartelor generate de sistem (extrase de cont, notificări sau alte rapoarte generate de sistem); 
- semnarea şi transmiterea documentelor în format electronic (ordinul de plată multiplu electronic (OPME) sau alte documente electronice stabilite prin procedura de sistem). 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu