luni, 27 noiembrie 2017

Pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 este obligatorie iniţierea negocierii colective

In Monitorul oficial nr. 902 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 
Aceasta ordonanta precizeaza ca prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011 în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
  
Totodata prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare. 
  
În aplicarea prevederilor mai sus şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011 în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.  
  
În aplicarea prevederilor mai sus şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011 în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.  
 
Aceste negociere va trebui sa se desfasoare obligatoriu în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu