joi, 23 noiembrie 2017

Procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

In Monitorul oficial nr. 892 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3159/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Pentru a beneficia de rambursarea TVA, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 74 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal şi să îşi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 74 alin. (5) din aceleaşi norme.
  
Reprezentantul în scopul rambursării/Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut la art. 314 din Codul fiscal solicită rambursarea taxei pe valoarea adăugată prin completarea şi depunerea formularului 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene", cod MFP 14.13.03.02/13.

Reprezentantul desemnat în scopul rambursării trebuie să înregistreze la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe actul de împuternicire, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu