vineri, 15 decembrie 2017

Modelul şi conţinutul formularului 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă"

In Monitorul oficial nr. 966 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă".

Declaraţia privind impozitul pe reprezentanţă se completează şi se depune de către reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii. 
Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să depună declaraţia la organul fiscal central competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. În situaţia reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine înfiinţate sau desfiinţate în/din România în cursul unei luni din anul de impunere, declaraţia se depune la organul fiscal central competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată sau desfiinţată, după caz.  
 
Potrivit art. 236 din Codul Fiscal impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei. În cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, care se înființează sau desființează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporțional cu numărul de luni de existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu