marți, 12 decembrie 2017

Ordinul nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 931 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale.

Acest ordin, in conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precizeaza procedura prin care creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor/plătitorilor pot fi cesionate.

Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal central competent în administrarea cedentului numai de la data de la care aceasta i-a fost notificată de către cesionar, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de către cesionar la organul fiscal central competent în administrarea cedentului, însoţită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu