marți, 9 ianuarie 2018

Noile modele valabile din 2018 a formularelor utilizate în administrarea impozitului pe venit

In Monitorul oficial nr. 1.038 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3780/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, care a intrat  in vigoare de la 1 ianuarie 2018.

Acest ordin aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare: 
      
- 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p şi "Fişa capacităţii de cazare", cod 14.13.01.13/3p; 
- 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", cod 14.13.01.13/9 şi "Anexa nr. . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", cod 14.13.01.13/9; 
- 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate", cod 14.13.01.13/5i; 
- 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/1i; 
- 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România", cod 14.13.01.13/5; 
- 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/o şi "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice"; 
- 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/d.d.o; 
- 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat", cod 14.13.02.13./3a şi anexa "Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit". 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu