miercuri, 14 februarie 2018

Modificare Cod Fiscal: Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 125 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care a intrat in vigoare in 8 februarie 2018.

Aceasta ordonanta aduce modificari la modul de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detaşare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, şi care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, precum şi persoanelor fizice prevăzute la art. 168 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015.

Astfel, angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:
  

CASSreţinută = venit brut2018 - CASdatorată în 2018 - salariu netdecembrie2017
   
Totodata, potrivit acestei ordonante baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) este indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate suportata de angajator sau din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primita pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale.
 
O alta modificare adusa de aceasta ordonanta este cea privind modul de calcul al CAS pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, care nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Astfel, in cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată la salariul realizat este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită la salariul minim, diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceleasi prevederi ca cele de mai sus se aplica si la contribuţia de asigurări sociale de sănătate, in cazul în care contribuţia calculată la salariul realizat este mai mică decât contribuţia stabilită la salariul minim.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu