vineri, 13 iulie 2018

Modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanţă fiscală

In Monitorul oficial nr. 588 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanţă fiscală.

Începând cu data de 1.09.2018, dovedirea calităţii de reprezentant al clientului în faţa organelor fiscale se poate face prin prezentarea împuternicirii în modelul aprobat de Hotararea nr. 6 /2018, împreună cu cardul profesional sau cu o copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.  
 
În cazul în care dreptul de reprezentare se acordă unei societăţi de consultanţă fiscală, delegatul acesteia va prezenta şi mandatul de reprezentare dat de societate.
 
Începând cu data de 1.09.2018, modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanţă fiscală va fi pus la dispoziţia membrilor şi în format tipizat, fără ca formatul tipizat să reprezinte condiţie de validitate.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu