marți, 3 iulie 2018

Modificarea nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

In Monitorul oficial nr. 544 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2018. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu