vineri, 4 ianuarie 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

In Monitorul oficial nr. 1.062 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
  
Potrivit acestei ordonante persoanele care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiei, prevăzută la art. 147 alin. (1) sau art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015.

De asemenea, pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declaraţiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu