luni, 4 septembrie 2017

Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

In Monitorul oficial nr. 706 / 2017 a fost publicata Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Aceasta ordonanta introduce, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, obligatia persoanelor impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, să  plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

Conturile de TVA se deschid la:

a) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei; 
b) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru TVA aferentă operaţiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilităţi la Trezoreria Statului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului sau a altor acte normative în vigoare; 
c) instituţii de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opţiunii acestora, pentru orice încasări şi plăţi în lei; 
d) instituţii de credit - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice operaţiuni în valută. 

Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 pot beneficia de următoarele facilităţi:

a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit; 
b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Nerespectarea prevederilor acestei ordonante se va sanctiona printre altele cu:

- penalizari de 0,06% pe zi din suma platita eronat;

- amenda de 50%  din suma reprezentând TVA plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu