luni, 26 mai 2014

Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 384 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Valorea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

In Monitorul oficial nr. 362 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnic nr. 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014.

Pentru semestrul I al anului 2014, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

Valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, valabila începând cu luna mai 2014

In Monitorul oficial nr. 362 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 699/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014.

Pentru semestrul I al anului 2014, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 430 lei.

joi, 22 mai 2014

Ordinul MFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

In Monitorul oficial nr. 361 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.

Ordinul MFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

In Monitorul oficial nr. 360 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Normele privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei din 09.05.2014

In Monitorul oficial nr. 360 / 2014 au fost publicate Normele privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei din 09.05.2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

In Monitorul oficial nr. 358 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar.

Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 355 / 2014 a fost publicata Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Aceasta lege modifica Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

marți, 13 mai 2014

Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 328 / 2014 a fost publicata Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Hotărârea CECCAR nr. 14/314/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 326 / 2014 a fost publicata Hotărârea CECCAR nr. 14/314/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Tabloul CECCAR se poate consulta aici >>>

miercuri, 7 mai 2014

Hotărârea nr. 5/2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014

In Monitorul oficial nr. 324 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 5/2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014.

Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

In Monitorul oficial nr. 320 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Republicare: Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

In Monitorul oficial nr. 316 / 2014 a fost republicata Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.