marți, 30 octombrie 2012

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012

In Monitorul oficial nr. 715 / 2012 a fost publicata Hotararea CCF nr. 12 / 2012 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012.

Potrivit acestei hotarari examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti la data de 24 noiembrie 2012.

Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 19 noiembrie 2012.

Examenul prevazut va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

Inscrierile la examen se fac in perioada 24 octombrie-12 noiembrie 2012 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.

Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen si documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, cu completarile ulterioare.

Mai multe detalii aici >>>

Modificare art. 34 alineatul (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la obligatia de declarare si plata a impozitului pe profit

In Monitorul oficial nr. 712 / 2012 a fost publicata Legea nr. 177 / 2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceasta lege modifica art. 34 alin. (5) lit. b) astfel:

"b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;"

Modificarea se refera la introducerea si a veniturilor din cultura cartofului in cadrul veniturilor din agricultura pentru care declararea si plata impozitului pe profit se efectueaza pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

joi, 25 octombrie 2012

Ordinul ANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare"

In Monitorul oficial nr. 707 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare".

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art.156^3 alin.(11) si alin.(12) din Codul fiscal.

Formularul (097) se utilizeaza si in situatia prevazuta de art.II alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitarile de aplicare a sistemului TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

- pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,

- pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si care nu depasesc plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,

- pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Formularul se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute de acesta. Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;

- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Formularul 097 se poate descarca de aici >>>

Republicari: Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

In Monitorul oficial nr. 702 / 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Continutul integral al acestui act se poate consulta aici >>>

miercuri, 17 octombrie 2012

ANAF: Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" se poate depune la organele fiscale

Pe site-ul ANAF la sectiunea "Formulare" a fost postat formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" .

Potrivit Ordin PANAF nr. 1529 / 2012, in vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

- pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonil de 2.250.000 lei,

- pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul,

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;

- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

luni, 15 octombrie 2012

Certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice de catre un consultant fiscal se suspenda pana la 1 ianuarie 2014 (Legea nr. 162/2012)

In Monitorul oficial nr. 691 / 2012 a fost publicata Legea nr. 162/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit acestei legi aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pâna la 1 ianuarie 2014.

Art. 83 alin. (5) din OG nr. 92/2003 prevede ca: "Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea."

Ordinul ANAF nr. 1436/2012 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 688 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1436/2012 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Acest ordin aproba modelul si continutul formularelor:

a) "Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (099)", cod 14.13.01.10.11/9.1;

b) "Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare", cod 14.13.02.60/i.c.a.;

c) "Decizie privind respingerea Cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare", cod 14.13.02.60/i.c.r..

Acest ordin mai aproba si procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucât:

a) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;

b) nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;

c) nu au evidentiat, in deconturile de TVA depuse, nicio operatiune realizata, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.

Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

In Monitorul oficial nr. 687 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Aceste reglementari se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu Standardele internationale de raportare financiara, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, in scopul asigurarii unui grad ridicat de transparenta şi comparabilitate a situatiilor financiare anuale.

In intelesul Ordinului MFP nr. 1286 / 2012, Standardele internationale de raportare financiara ( IFRS) reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Prevederile Ordinului MFP nr. 1286 / 2012 nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatile prevazute de acest ordin tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.

Prevederile acestui ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2012. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatilor care fac obiectul acestui ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul MFP nr. 1286 / 2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

In Monitorul oficial nr. 687 bis / 2012 au fost publicate:

- anexa nr. 1 cuprinzand reglementarea contabila conforma cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- anexa nr. 2 cuprinzand Situatia cuprinzând rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

In intelesul Ordinului MFP nr. 1286 / 2012, Standardele internationale de raportare financiara ( IFRS) reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Prevederile Ordinului MFP nr. 1286 / 2012 nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.


marți, 9 octombrie 2012

Hotararea CAFR nr. 38/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar

In Monitorul oficial nr. 684 / 2012 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 38/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar.

Pentru mai multe detalii click aici >>>

Hotararea CAFR nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 265/2011

In Monitorul oficial nr. 684 / 2012 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 265/2011.

Mai multe detalii aici >>>

CAFR: Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

In Monitorul oficial nr. 681 / 2012 a fost publicata Hotarârea CAFR nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala.

Potrivit acestei hotarari pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile care le revin in calitate de stagiari.

La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;
- stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen, si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului.

In vederea inscrierii la examen, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmatoarele acte:

   a) pentru stagiarii care se inscriu prima data la examenul de competenta profesionala:
   - cererea-model - afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
   - declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen    - afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro. in cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor indrumatorilor de stagiu;
   - dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
   - copie de pe cartea de identitate;
   - 4 fotografii tip 2/3;

   b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului:
   - cererea-model - afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
   - dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
   - copie de pe cartea de identitate;
   - 4 fotografii tip 2/3.

Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va elibera in momentul inscrierii legitimatia de acces la examen.

Pentru mai multe detalii click aici >>>

vineri, 5 octombrie 2012

Proiect act normativ: Formularul 097 Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Pe site-ul anaf.ro a fost publicat la sectiunea Transparenta decizionala proiectul ordinulului de aprobare a formularului 097 Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

- pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonil de 2.250.000 lei,

- pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul,

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;

- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Instructiunile de completare a acestui formular se pot consulta aici >>>

Modelul acestui formular se poate consulta aici >>>

Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

La adresa www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVA se poate consulta Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA organizat de catre ANAF.