sâmbătă, 21 februarie 2015

Ordinul nr. 117/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

In Monitorul oficial nr. 107 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 117/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Hotărârea nr. 9/2015 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015

In Monitorul oficial nr. 100 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 9/2015 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015.

vineri, 20 februarie 2015

Circulara nr. 5/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 95 / 2015 a fost publicata Circulara nr. 5/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Ordinul nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

In Monitorul oficial nr. 91 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale.

Hotărârea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015

In Monitorul oficial nr. 87 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015.

joi, 19 februarie 2015

Ordonanţa nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

In Monitorul oficial nr. 81 / 2015 a fost publicata Ordonanţa nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Ordonanţa nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

In Monitorul oficial nr. 78 / 2015 a fost publicata Ordonanţa nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Ordinul nr. 83/2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015

In Monitorul oficial nr. 76 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 83/2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015.

marți, 17 februarie 2015

Ordonanţa nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 74 / 2015 a fost publicata Ordonanţa nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Ordinul ANAF nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire

In Monitorul oficial nr. 74 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire

Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

In Monitorul oficial nr. 69 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Ordinul nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

In Monitorul oficial nr. 68 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

luni, 16 februarie 2015

vineri, 13 februarie 2015

Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 52 / 2015 a fost publicata Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Decizia nr. 662/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 47 / 2015 a fost publicata Decizia nr. 662/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

miercuri, 4 februarie 2015

Hotărârea nr. 1/2015 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015

In Monitorul oficial nr. 46 / 2015 a fost publicat Hotărârea nr. 1/2015 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015.

Hotărârea nr. 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 46 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Ordinul ANAF nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

In Monitorul oficial nr. 40 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

marți, 3 februarie 2015

Ordinul ANAF nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 32 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

luni, 2 februarie 2015

Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 24 / 2015 a fost publicata Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.