joi, 21 ianuarie 2016

Ordinul nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 983 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Ordinul nr. 3833/2015 pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală"

In Monitorul oficial nr. 983 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3833/2015 pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală".

Ordinul nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală

In Monitorul oficial nr. 982 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală

Ordinul nr. 4120/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 981 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 4120/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ordinul nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora

In Monitorul oficial nr. 981 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora.

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

In Monitorul oficial nr. 982bis / 2015 au fost publicate Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

In Monitorul oficial nr. 980bis / 2015 au fost publicate Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

luni, 18 ianuarie 2016

Ordinul nr. 3771/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente utilizate în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 980 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3771/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente utilizate în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice.

Ordinul nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

In Monitorul oficial nr. 979 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Ordinul nr. 3637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

In Monitorul oficial nr. 978 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia.

Hotărârea nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

In Monitorul oficial nr. 977 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare.

joi, 14 ianuarie 2016

Ordinul nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

In Monitorul oficial nr. 975 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare.

Ordinul nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 975 / 2015 a fost publicat  Ordinul nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Ordinul nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

In Monitorul oficial nr. 975 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.

Ordinul nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

In Monitorul oficial nr. 973 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central.

Ordinul nr. 3737/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate"

In Monitorul oficial nr. 973 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3737/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate".

Ordinul nr. 4087/2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordinul nr. 4087/2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ordinul nr. 4031/2067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

In Monitorul oficial nr. 972 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 4031/2067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României".

Ordinul nr. 3772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 972 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice.

Ordinul nr. 3704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei

In Monitorul oficial nr. 972 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei.

Ordinul nr. 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans

In Monitorul oficial nr. 972 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans.

miercuri, 13 ianuarie 2016

Ordinul nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 969 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Ordinul ANAF nr. 3709/2015, Ordinul ANAF nr. 3708/2015, Ordinul ANAF nr. 3707/2015 si Ordinul ANAF nr. 3706/2015

In Monitorul oficial nr. 968 / 2015 a fost publicate:

 - Ordinul ANAF nr. 3709/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice";
- Ordinul ANAF nr. 3707/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale";
- Ordinul ANAF nr. 3708/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale";
- Ordinul ANAF nr. 3706/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale".

marți, 12 ianuarie 2016

Ordinul nr. 3710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice

In Monitorul oficial nr. 967 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice.

Ordinul nr. 3711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

In Monitorul oficial nr. 965 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală.

Ordinul nr. 3740/2015 privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare

In Monitorul oficial nr. 964 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3740/2015 privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare.

Ordinul nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

In Monitorul oficial nr. 964 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate.

Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

In Monitorul oficial nr. 954 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Ordinul nr. 3647/2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 952 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3647/2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii.

Ordinul nr. 3648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

In Monitorul oficial nr. 952 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili.

Ordinul nr. 3649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 952 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.

marți, 5 ianuarie 2016

Ordinul nr. 3695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

In Monitorul oficial nr. 947 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia.

Ordinul nr. 3696/2015 pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării

In Monitorul oficial nr. 947 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3696/2015 pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 947 / 2015 a fost republicata Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Ordinul nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 943 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

In Monitorul oficial nr. 942 / 2015 a fost publicata Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

Potrivit acestei legi câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei. 

Ordinul nr. 4044/2015 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 940 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 4044/2015 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Ordinul nr. 3631/2015 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 939 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3631/2015 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

luni, 4 ianuarie 2016

Ordinul nr. 3635/2015 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 938 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3635/2015 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali.

Ordinul nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii"

In Monitorul oficial nr. 938 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii".

Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

In Monitorul oficial nr. 937 / 2015 a fost publicata Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 937 / 2015 a fost publicata Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Ordinul nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

In Monitorul oficial nr. 934 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal".

Ordinul nr. 3602/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

In Monitorul oficial nr. 930 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3602/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Ordinul nr. 3605/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 926 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3605/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Ordinul nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul oficial nr. 926 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată.

Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile

In Monitorul oficial nr. 910 bis / 2015 au fost publicate Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.