marți, 27 noiembrie 2012

Republicare: Legea nr. 277 / 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.In Monitorul oficial nr. 785 / 2012 a fost republicata Legea nr. 277/2010(r1) privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Legitimatia de verificare fiscala

In Monitorul oficial nr. 782 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1751/2012 privind legitimatiile de verificare fiscala.

Potrivit acestui ordin pentru desfasurarea verificarii fiscale si a inspectiei fiscale partiale privind obligatia de stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al tarii, potrivit titlului VII "Inspectia fiscala" al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor elibera legitimatii de verificare fiscala personalului cu atributii de verificare fiscala.

Act normativ: Decizia Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 41/2012

In Monitorul oficial nr. 778 / 2012 a fost publicata Decizia Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 41/2012 pentru adoptarea Procedurii privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.

OUG nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 778 / 2012 a fost publicata OUG nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Aceasta ordonanta aduce urmatoarea modificare la Codul Fiscal:

- Alineatul (2) al articolului III din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizatia de antrepozit fiscal, luand in considerare si consecintele bugetare produse."

Act normativ: Hotararea CAFR nr. 39/2012

In Monitorul oficial nr. 774 / 2012 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 39/2012 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.

Act normativ: Ordin MFP nr. 1485/2012

In Monitorul oficial nr. 774 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004.


Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Actualizare aplicatia OPFV 2012

In data de 26.11.2012 a fost actualizata la versiunea 1.0.6 aplicatia OPFV 2012 pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: Ordin MFP nr. 246 / 2005 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin MEF nr. 1294 / 2007.

Click aici pentru download >>>

joi, 22 noiembrie 2012

Codul fiscal: Legea nr. 209/2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 772 / 2012 a fost publicata Legea nr. 209/2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Codul fiscal: Legea nr. 208/2012 privind aprobarea OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 772 / 2012 a fost publicata Legea nr. 208/2012 privind aprobarea OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Textul integral al acestei legi se poate consulta aici >>>

Codul fiscal: HG nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 753 / 2012 a fost publicata HG nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004.

Textul integral al acestei hotarari se poate consulta aici >>>

marți, 20 noiembrie 2012

Aplicatia CliF

ANAF a anuntat ca incepand cu 15.11.2012 se lanseaza aplicatia CliF. Cu ajutorul acestei aplicatii se vor putea receptiona automat recipisele emise dupa 1.11.2012, pentru toate CUI-urile pentru care exista drept de reprezentare.

Totodata primariile vor putea primi si extrasele de cont emise de Trezorerie.

ANAF precizeaza ca ramane in continuare disponibila si modalitatea de vizualizare a recipiselor pe portalul ANAF www.anaf.ro/StareD112/inapoi.do.

CliF este disponibila pentru descarcare pe portalul ANAF, sectiunea "Aplicatii in curs de dezvoltare pentru interesul contribuabililor" de la adresa: http://chat.mfinante.ro/d394.nsf.

luni, 19 noiembrie 2012

Act normativ: Legea nr. 202/2012

In Monitorul oficial nr. 743 / 2012 a fost publicata Legea nr. 202/2012 privind aprobarea OUG nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Act normativ: Legea nr. 193/2012

In Monitorul oficial nr. 736 / 2012 a fost publicata Legea nr. 193/2012 privind aprobarea OUG nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2012

Potrivit Ordin MMFPS nr. 2723 / 2012 pentru semestrul II al anului 2012, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 400 lei.

Valoarea nominala a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2012

Potrivit Ordin MMFPS nr. 2722/2012 pentru semestrul II al anului 2012, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa este de 9 lei.