joi, 31 octombrie 2013

Ordinul ANAF nr. 3329/2013 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 659 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3329/2013 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.
 
Acest ordin se poate consulta aici >>>
In Monitorul oficial nr. 658 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1743/2013 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului.

Potrivit acestui ordin incepând cu data de 1 noiembrie 2013, ratele dobânzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, precum şi la depozitele la termen constituite de titularii acestora se stabilesc după cum urmează:
  
a) rata dobânzii la vedere acordată la disponibilităţile păstrate în conturi la Trezoreria Statului se stabileşte la 0,25% pe an;
b) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de o lună se stabileşte la 1,00% pe an;
c) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de 3 luni se stabileşte la 1,25% pe an.

Ordinul ANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 658 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Acest ordin a intrat in vigoare la 25 octombrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 30 octombrie 2013

Valorea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

In Monitorul oficial nr. 657 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 2209/2013 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013.

Potrivit acestui ordin pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

Valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă valabila pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie

In Monitorul oficial nr. 657 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013.

Potrivit acestui ordin pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 430 lei.

Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

In Monitorul oficial nr. 648 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1714/2013 - Ordinul nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

Procedura se poate consulta aici >>>

luni, 28 octombrie 2013

Ordinul MFP nr. 1711/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

In Monitorul oficial nr. 646 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1711/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, care a intrat in vigoare la 21 octombrie 2013.

Potrivit art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1485/2012 până la data de 31 decembrie 2013 se suspendă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004.

Prin excepţie, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, precum si timbru de mediu pt. autovehicule, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, se aplică în mod corespunzător.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


Ordinul MFP nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

In Monitorul oficial nr. 645 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

In Monitorul oficial nr. 642 / 2013 a fost publicata Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.

joi, 17 octombrie 2013

Republicare: Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

In Monitorul oficial nr. 635 / 2013 a fost republicata Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

OUG nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 631 / 2013 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Modificare Cod fiscal din 1 ianuarie 2014

In Monitorul oficial nr. 621 / 2013 a fost publicata Legea 262 / 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Modificarile se pot consulta aici >>>

joi, 10 octombrie 2013

Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

In Monitorul oficial nr. 620 / 2013 a fost publicata Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Aceasta ordonanta de urgenta va intra in vigoare incepand cu data de 25.10.2013 si se aplică şi procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu excepţia dispoziţiilor art. 183-203, care se aplică doar cererilor introduse după data intrării în vigoare a acesteia.

La data intrării în vigoare a OUG nr. 91/2013 se va abroga Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.

Modificare Cod Fiscal

In Monitorul oficial nr. 620 / 2013 a fost publicata Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative, care a intrat in vigoare in data de 7 octombrie 2013.

 Aceasta lege abroga art. II din OUG nr. 55 / 2013 care prevedea ca:

" Prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere. "


Acest art. II din OUG nr. 55 / 2013 a fost de fapt inlocuit prin adaugarea la art. I din acelasi act normativ, a urmatorului paragraf care modifica Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 «(1^1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2).»"

vineri, 4 octombrie 2013

Hotărâre CAFR nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

In Monitorul oficial nr. 613 / 2013 a fost publicata Hotărâre CAFR nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică.


Modificare Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

In Monitorul oficial nr. 609 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3136/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Vezi aici modificarile >>>

Circulara BNR nr. 29/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 29 / 2013 a fost publicata Circulara BNR nr. 29/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care prevede ca incepând cu data de 1 octombrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 4,25% pe an.