sâmbătă, 29 martie 2014

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor - republicare

In Monitorul oficial nr. 220 / 2014 a fost republicata Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Ordinul ANAF nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 216 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul nr. 309/234/2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

In Monitorul oficial nr. 214 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 309/234/2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

Hotărârea CAFR nr. 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

In Monitorul oficial nr. 214 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari.

joi, 27 martie 2014

Hotărârea nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 208 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

marți, 25 martie 2014

Hotărârea nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

In Monitorul oficial nr. 197 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002.

Instrucţiunea nr. 1/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

In Monitorul oficial nr. 195 / 2014 a fost publicata Instrucţiunea nr. 1/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007.

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 15/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

In Monitorul oficial nr. 193 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 15/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern.

luni, 24 martie 2014

Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In Monitorul oficial nr. 192 / 2014 a fost publicata Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care va intra in vigoare de la 17 iunie 2014

miercuri, 19 martie 2014

Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

In Monitorul oficial nr. 188 / 2014 a fost publicata Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi

In Monitorul oficial nr. 184 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 7/2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi.

Ordinul ANAF nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

In Monitorul oficial nr. 184 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Hotărârea nr. 4/2014 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

In Monitorul oficial nr. 182 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali  nr. 4/2014 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

sâmbătă, 15 martie 2014

Norma nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 181 / 2014 a fost publicata Norma Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

CCF: Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014

In Monitorul oficial nr. 179 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014.

Mai multe detalii pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali www.ccfiscali.ro.

joi, 13 martie 2014

Ordinul ANAF nr. 353/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

In Monitorul oficial nr. 172 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 353/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală, care a intrat in vigoare in 11 martie 2013.

Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

In Monitorul oficial nr. 167 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007.

Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 164 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, care a intrat in vigoare in 6 martie 2013.

In acelasi monitor au fost publicate si:

- Hotărârea nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013;
- Hotărârea nr. 51/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013.

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 163 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, care a intrat in vigoare in 6 martie 2013.

Anexele nr. 1-15 care fac parte integrantă din aceasta hotarare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 bis.

luni, 10 martie 2014

Ordinul Institutul Naţional de Statistică nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

In Monitorul oficial nr. 160 / 2014 a fost publicat Ordinul Institutul Naţional de Statistică nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, care a intrat in vigoare in 5 martie 2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

In Monitorul oficial nr. 159 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor, care a intrat in vigoare in 1 martie 2014.

Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012

In Monitorul oficial nr. 155 / 2014 a fost publicata Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012, care a intrat in vigoare in 7 martie 2014.


marți, 4 martie 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 151 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 149 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

In Monitorul oficial nr. 149 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

luni, 3 martie 2014

Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual in anul 2014

In Monitorul oficial nr. 135 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 256/2014 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Potrivit acestui ordin pentru anul fiscal 2014, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%.

Potrivit art. 34 alin. (8) din Codul fiscal:

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an. 

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 133 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>