luni, 25 august 2014

Ordinul MFP nr. 1015/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1015/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordonanţa nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Ordinul ANAF nr. 2498/2014 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2498/2014 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014.

sâmbătă, 23 august 2014

Ordinul ANAF nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

In Monitorul oficial nr. 615 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

joi, 21 august 2014

Decizia Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional

In Monitorul oficial nr. 613 / 2014 a fost publicata Decizia Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional.

vineri, 15 august 2014

Ordinul BNR nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 604 / 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.

Regulamentul BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

In Monitorul oficial nr. 602 / 2014 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.

marți, 12 august 2014

Instrucţiunea Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

In Monitorul oficial nr. 593 / 2014 a fost publicata Instrucţiunea Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006.

Instrucţiunea nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

In Monitorul oficial nr. 593 / 2014 a fost publicata Instrucţiunea Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

luni, 11 august 2014

Norma nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 570 / 2014 a fost publicata Norma nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

In Monitorul oficial nr. 570 bis / 2014 a fost publicat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor, din 24.07.2014.

Ordonanţa nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

In Monitorul oficial nr. 586 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei.

OG nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

In Monitorul oficial nr. 585 / 2014 a fost publicata OG nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

miercuri, 6 august 2014

Ordinul ANAF nr. 2280/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

In Monitorul oficial nr. 560 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2280/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.

Ordinul ANAF nr. 2281/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 560 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2281/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.