vineri, 30 septembrie 2011

30 septembrie - termen de plata a impozitelor locale pentru semestrul II 2011

Potrivit Codului fiscal in data de azi, 30 septembrie inclusiv, este termen de plata al urmatoarelor impozite si taxe locale, rata a II-a, pentru semestrul II 2011, pentru persoanele fizice si juridice:

- impozitul/taxa pe cladiri (art. 255 Cod fiscal)
- impozitul/taxa pe teren (art. 260 Cod fiscal)
- impozitul asupra mijloacelor de transport (art. 265 Cod fiscal)

Totodata, pana la 15 septembrie, potrivit art. 271 Cod fiscal, era scadenta taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.

Pentru detalii click aici.

joi, 29 septembrie 2011

Ordinul nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului PANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare"

In Monitorul oficial nr. 677 / 2011 a fost publicat Ordinul nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului PANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".

Ca urmare a modificarilor aduse de OG nr. 30 / 2011 de modificare a Codului fiscal, Declaratia 390 VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri se depune lunar pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Totodata Ordinul 3162 / 2011 modifica si procedura prin care ANAF gestioneaza declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare.

Modelul formularului declaratiei 390 se poate descarca de aici >>>

miercuri, 28 septembrie 2011

Hotarare CAFR nr. 244 / 2011 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului CAFR nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania

In Monitorul oficial nr. 667 / 2011 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 244 / 2011 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului CAFR nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania.

Prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 202/2011, Camera Auditorilor din Romania a aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania din anul 2011.

Potrivit OUG nr. 75 / 1999 privind activitatea de audit financiar in registru se noteaza auditorii activi si nonactivi. Registrul se publica anual in Monitorul Oficial partea I, iar trimestrial se publica doar modificarile intervenite.

luni, 26 septembrie 2011

Hotararea CCF nr. 15 / 2011 privind prelungirea termenului de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011

In Monitorul oficial nr. 682 / 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 15 / 2011 privind prelungirea termenului de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011.

Potrivit acestei hotarari termenul de inscriere pentru examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal din data de 8 octombrie 2011 se prelungeste pana pe data de 28 septembrie 2011 inclusiv. 

Detalii despre examen aici >>>

Reconsiderarea unor plati facute de contribuabili ca dividende

Potrivit Codul fiscal, art. 7 - Definitii ale termenilor comuni, pct. 12 - Dividende, dividendele sunt o plata fie in bani, fie in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, ca urmare a detinerii unor titluri de participare. Totusi prin exceptie urmatoarele nu sunt considerate dividende:

a) distribuirea de titluri de participare suplimentare care nu au ca rezultat modificarea procentului de detinere a titlurilor de participare;
b) distribuirea efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participanti procentul de detinere;
c) distribuirea efectuata la lichidarea unei persoane juridice;
d) distribuirea efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
e) distribuirea de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecărui participant.

De remarcat 

Codul fiscal incadreaza ca dividend platit din punct de vedere fiscal si impune cu cota de impozit aferenta si:

- orice suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;

si

- orice suma platita de o persoană juridica pentru bunurile sau serviciile care in fapt sunt in favoarea si folosul personal al unui participant la persoana juridica.

Astfel, daca o persoana juridica cumpara un bun (ex.: un televizor) iar acest bun este platit de catre persoana juridica, dar este folosit de fapt de catre persoane fizica care are calitatea de asociat la persoana juridica, fiscul va putea impune valoarea bunului cu cota de 16% reprezentand impozitul pe dividende.

Proiect ordin de modificare a Declaratiei 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica si a Declaratiei 070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere

Pe site-ul ANAF a fost publicat proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare.


Astfel se propune ca urmare a aparitiei OG 30/2011, modificarea urmatoarelor declaratii:

a) formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1,

b) formularul “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)”, cod M.F.P.14.13.01.10.11/5.
 
Va reamintim ca potrivit OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, urmatorii contribuabilii au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate:

- asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, exceptand institutiile publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- microintreprinderile care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au angajati.

Pentru detalii privind acest proiect click aici >>>

Sursa: ANAF

sâmbătă, 24 septembrie 2011

Ordin nr. 3154/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunara a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"

In Monitorul oficial nr. 677 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3154/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunara a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Formularul se depune la organul fiscal competent pana la data de 25 septembrie 2011 de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei 112, dar care opteaza pentru depunerea lunara a acesteia, potrivit art. II alin. (5) din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Potrivit OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, urmatorii contribuabilii au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate:

- asociatile, fundatile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, exceptand institutiile publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- microintreprinderile care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au angajati.

Aceste categorii de contribuabili depun declaratia 112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, urmand ca si plata impozitelor si contributiilor aferente sa se realizeze tot la acest termen.

Numarul mediu de salariati se calculeaza ca o medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile 112 depuse lunar in anul anterior, iar venitul total se preia din situatiile financiare ale alunui anterior.

Depunerea trimestriala a declaratiei 112 consta in depunerea unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

Persoanele de mai sus pot opta pentru depunerea declaratiei 112 si lunar, prin depunerea unui declaratii privind optiunea pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Pentru anul 2011 aceste persoane, in cazul in care opteaza pentru depunerea lunara a declaratiei, trebuie sa depuna pana la data de 25 septembrie 2011 o declaratie privind optiunea.

In cazul in care in cursul unui trimestru inceteaza calitatea de angajat a unei persoane, contribuabilii vor depune declaratia 112 pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit aceasta incetare. In continuare, declaratiile aferente perioadei ramase din trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv urmatoare trimestrului. Daca incetarea calitatii de angajat are loc in luna a doua a trimestrului, se va depune declaratia pentru prima luna din trimestru cat si cea pentru luna a doua, iar declaratia pentru luna a treia se depune pana la data de 25 inclusiv urmatoare trimestrului.

Modelul formularului declaratiei privind optiunea se poate descarca de aici >>>

Simpozionul ,,CIUCE PAVEL’’ editia a IX-a cu tema: ,,Expertul contabil, mediator intre principiile contabile si reglementarile fiscale"

In perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2011 se va desfasura la Moneasa, jud. Arad, editia a IX-a a Simpozionului ,,CIUCE  PAVEL’’ cu tema: ,,Expertul contabil, mediator intre principiile contabile si reglementarile fiscale".

Acest simpozion a intrat in traditie si este organizat ca in fiecare an de catre CECCAR filiala Arad.

Pentru detalii si alte informatii doritorii se pot adresa CECCAR Arad la adresa Arad, bld. Revolutiei nr.92, la telefon: 0257 281961 sau direct pe site-ul www.ceccararad.ro.

ANAF: Obligatile fiscale restante la 31 august 2011 pot fi anulate

Potrivit art. XI din OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, contribuabilii pot beneficia in anumite conditii de anularea sau reducerea penalitatilor de intarziere.

Astfel, pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente se platesc voluntar sau se compenseaza pana la 31 decembrie 2011.

Totodata, penalitatile de intarziere se reduc la jumatate daca obligatiile principale si dobanzile aferente se platesc voluntar sau se compenseaza pana la 30 iunie 2012.

Actele administrative fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit penalitatile de intarziere aferente datoriilor fiscale principale stinse potrivit celor specificate mai sus, se desfiinteaza total sau partial, chiar daca impotriva acestora s-au exercitat ori nu cai de atac.

joi, 22 septembrie 2011

Curs valutar BNR: 4,3081 lei pentru 1 euro

In data de 22 septembrie 2011 BNR a afisat un curs de 4,3081 lei pentru 1 euro, fiind cel mai mare curs din anul 2011.

In aceiasi zi dolarul american a fost cotat la 3,1978 lei, iar francul elvetian la 3,5035 lei.

Sursa: BNR

marți, 20 septembrie 2011

Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunara a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Pe site-ul ANAF a fost publicat ordinul nr. 3154 de aprobare a modelului si continutului formularului "Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunara a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Potrivit art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat de OG nr. 30/2011, contribuabilii care au obligatia sa depuna trimestrial Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pot opta pentru depunerea lunara a acestei declaratii, prin depunerea declaratiei privind aceasta optiune.

Pentru anul 2011, declaratia privind optiunea se depune pana la data de 25 septembrie 2011 inclusiv, urmand ca apoi sa se depuna pana la data de 31 ianuarie inclusiv pentru anul respectiv.

Mai multe detalii si modelul declaratiei se poate consulta aici >>>

ANAF: Actiuni de control a achizitiilor intracomunitare

Potrivit unui comunicat de presa al ANAF, in perioada 16-19.09.2011 au fost identificate un numar de 15 transporturi de produse horticole care nu respecau reglementarile privind achizitile intracomunitare de bunuri. In urma acestor controale s-au luat urmatoarele masuri:

- 10 tiruri au fost indisponibilizate in vederea confiscarii/ instituirii sechestrului asigurator/alte masuri legale;
- 2 tiruri au fost confiscate de Garda Financiara;
- 3 tiruri au fost returnate furnizorului din Olanda.


Sursa: ANAF

Modificare Ordin nr. 498 / 2008

In Monitorul oficial nr. 656 / 2011 a fost publicat Ordinul MADR nr. 204/2011 pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 498/2008.

Ordin nr. 2513/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011

In Monitorul oficial nr. 651 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2513/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011.

Aceasta decizie face referire la facilitatile fiscale acordate unitatilor de cercetare - dezvoltare.

Ordin nr. 2514/2011 - privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011

In Monitorul oficial nr. 651 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2514/2011 - privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011.

Aceasta decizie face referire la termenul de plata a accizelor aferente produselor energetice, eliberate pentru consum din antrepozitul fiscal catre statiile proprii de distributie ale antrepozitarului autorizat caruia ii apartine acel antrepozit fiscal, care in perioada 1 ianuarie 2004-31 martie 2010 este cel prevazut la art. 193 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Depunerea trimestriala a declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Potrivit OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, urmatorii contribuabilii au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate:

- asociatile, fundatile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, exceptand institutiile publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- microintreprinderile care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au angajati.

Aceste categorii de contribuabili depun declaratia 112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, urmand ca si plata impozitelor si contributiilor aferente sa se realizeze tot la acest termen.

Numarul mediu de salariati se calculeaza ca o medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile 112 depuse lunar in anul anterior, iar venitul total se preia din situatiile financiare ale alunui anterior.

Potrivit art. 296^19 din Codul fiscal, venitul total se stabileşte pe baza informaţiilor din situaţiile financiare ale anului anterior.

Depunerea trimestriala a declaratiei 112 consta in depunerea unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

Persoanele de mai sus pot opta pentru depunerea declaratiei 112 si lunar, prin depunerea unui declaratii privind optiunea pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Pentru anul 2011 aceste persoane, in cazul in care opteaza pentru depunerea lunara a declaratiei, trebuie sa depuna pana la data de 25 septembrie 2011 o declaratie privind optiunea.

In cazul in care in cursul unui trimestru inceteaza calitatea de angajat a unei persoane, contribuabilii vor depune declaratia 112 pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit aceasta incetare. In continuare, declaratiile aferente perioadei ramase din trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv urmatoare trimestrului. Daca incetarea calitatii de angajat are loc in luna a doua a trimestrului, se va depune declaratia pentru prima luna din trimestru cat si cea pentru luna a doua, iar declaratia pentru luna a treia se depune pana la data de 25 inclusiv urmatoare trimestrului.

ATENTIE ! Declaratia 112 se depune trimestrial incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, care are ca termen de depunere data de 25 noiembrie 2011.

25 septembrie 2011: Optiunea privind depunerea Declaratiei 112 lunar pe anul 2011

Potrivit OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, contribuabilii care au obligatia depunerii trimestriale a  Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, potrivit art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul in care opteaza pentru depunerea acestei declaratii lunar, trebuie sa depuna pana la data de 25 septembrie 2011 o declaratie privind aceasta optiune.

joi, 15 septembrie 2011

Euro - curs istoric in data de 15.09.2011

Cursul valutar BNR euro - leu din data de 15 septembrie a.c. a atins cea mai mare valoare din acest an. BNR a publicat pentru aceasta zi un curs de 4,2940 lei pentru 1 euro.

Acest prag nu a mai fost atins din 16 decembrie 2010 cand BNR a cotat euro la 4,2953 lei.

Sursa BNR.

21 septembrie 2011 - Ziua Nationala a Contabililui Roman, Topul local al celor mai bune firme CECCAR si 90 de ani de la infiintarea CECCAR

In data de 21 septembrie 2011, CECCAR organizeaza, ca in fiecare an, Ziua Nationala a Contabilului Roman. In plus in acest an cu aceasta ocazie se vor desfasura manifestari legate de Topul local al celor mai bune firme CECCAR si 90 de ani de la infiintarea CECCAR.

Programul de desfasurare al manifestarilor de la nivelul fiecarei filiale se poate consulta aici >>>

Sursa: CECCAR

Calendar fiscal 15.09.2011

In data de 15.09.2011 expira termenul pentru depunerea declaratiei intrastat pentru luna august 2011.


Mai multe detalii aici >>>

Hotararea CCF nr. 11 / 2011 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al CCF nr. 4/2007

In Monitorul oficial nr. 629 / 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 11 / 2011 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al CCF nr. 4/2007.

Potrivit acestei hotarari, atribuirea calitatii de consultant fiscal se poate realiza si in urma unui interviu de urmatoarele categorii de persoane:

- care au promovat cu media generala de minimum 8 un program de perfectionare pentru ocupatia de consultant fiscal (COR 241129), avand o durata minima 100 de ore. Acest fapt se dovedeste cu certificatul de absolvire si suplimentul descriptiv al certificatului, conform cu OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
- care au absolvit cu media generala de minimum 8 un program de master acreditat. Prin program acredit se intelege programul organizat de CCF impreuna cu institutii de invatamant superior cu profil economic. Acest fapt se dovedeste cu diploma de master si suplimentul la diploma.

 Mai multe detalii pe pe site-ul CCF >>>

miercuri, 14 septembrie 2011

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011

In Monitorul oficial 629 / 2011 a fost publicata Hotararea CCF nr. 12 / 2011 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011.

Acest examen se va organiza in data de 8 octombrie 2011 la o locatie care se va publica pana pe data de 3 octombrie 2011 pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali. Tematica si bibliografia examenului se poate consulta aici >>>

Inscrierile se fac, potrivit CCF, in perioada 5 - 23 septembrie 2011. Mai multe detalii aici >>>

OG nr. 25 / 2011 pentru modificarea art. 7 din OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

In Monitorul oficial nr. 628 / 2011 a fost publicata OG nr. 25 / 2011 pentru modificarea art. 7 din OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal.

Aceasta ordonanta modifica situatiile in care contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal sunt scosi din evidenta.

luni, 12 septembrie 2011

Termenul depunerii declaratiei 390 VIES s-a modificat pe data de 25

Potrivit OG nr. 30 / 2011 de modificare a Codului fiscal, Declaratia 390 VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri se depune lunar pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii calendaristice.

Aceasta declaratie se depune pt:

- livrari intracomunitare de bunuri scutite de TVA. potrivit art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal;
- livrari intracomunitare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132-1 alin. (5) din Codul fiscal, si care se declara livrari intracomunitare cu cod T;
- prestari de servicii de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate pentru persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
- achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania;
- achizitii de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE.

Formularul declaratiei si normele de completare se pot consulta aici >>>

sâmbătă, 10 septembrie 2011

Cursul valutar leu - euro si leu - dolar american de vineri - cel mai mare din saptamana 5 - 9 septembrie 2011

In data de vineri 9 septembrie 2011 BNR a postat un curs de 4,2657 lei pentru 1 euro, fiind cel mai mare din saptamana 5 - 9 septembrie 2011. Cursul de vineri a fost cu 0,471% mai mare decat cel de joi, cand a avut o valoare de 4,2457 lei/euro.

Totodata, o crestere fata de ziua precedenta a avut si dolarul american care a fost vineri de 3,0863 lei/$, fiind si cel mai mare curs din saptamana 5 - 9 septembrie 2011. Cursul de vineri a avut o crestere de 2,273% fata de ziua precedenta cand a fost de 3,0177 lei/$.

Sursa: BNR

OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 627 / 2011 a fost publicata OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Aceasta ordonanta modifica Codul fiscal incepand cu data de 1 ianuarie 2012, cu exceptiile mentionate la art. I pct. 92.

Dintre modificari amintim:

- reglementarea contractului de fiducie (art. 25 indice 1 din Codul fiscal)
- modificarea modului de declarare si plata a impozitului pe profit (art. 34 din Codul fiscal)
- depunerea declaratiei de impozit pe profit se va efectua pana la 25 martie inclusiv a anului urmator cu exceptiile preavzute de lege (art. 35 din Codul fiscal)
- modificarea conditiilor privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice (art. 40 din Codul fiscal)
- introducerea regulilor generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie (art. 42 indice 1 din Codul fiscal)
- modificarea termenului de plata a impozitului pe veniturile din salarii, trimestrial pentru anumite categorii de platitori (art. 58 din Codul fiscal). Acest articol va intra in vigoarea incepand cu veniturile din salarii aferente lunii octombrie 2011
- termenul de depunere al Declaratiei 200 este 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului (art. 83 din Codul fiscal)
- persoanele fizice romane care obtin venituri din strainatate au obligatia sa le declare pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului (art. 90 din Codul fiscal)
-  declaratia 205 se va depune pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat si nu pana la 30 iunie cum era pana acum (art. 93 din Codul fiscal)
- contribuabilii care obtin venituri din activitati de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi vor putea opta incepand cu anul 2012 pentru determinarea venitului net anual pe baza de norme de venit
-declaratiile anuale privind retinerea la sursa conform art. 119 din Codul fiscal se vor depune pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat si nu pana la 30 iunie cum era pana acum (art. 119 din Codul fiscal)
- declaratia 390 VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare se va depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, incepand cu declaratia aferenta lunii august 2011 (art. 156 indice 4 din Codul fiscal)
- modificarea categoriilor de deseuri pentru care se aplica masurile de simplificare (taxare inversa) (art. 160 din Codul fiscal)
- modificari la regimul accizelor
- majorare cota impozit pentru cladiri care nu au fost reevaluate (art. 253 din Codul fiscal)
- modificare taxei hoteliere (art. 279 din Codul fiscal)
- reducere impozit cladiri si terenurile acestora de pe litoralul Marii Negre (art. 285 din Codul fiscal)
- scutire impozit pentru cladirile pentru care s-au realizat lucrari de interventie recomandate de auditorul energetic (art. 286 din Codul fiscal)
- scutire impozit pentru cladirile pentru care s-au realizat lucrari conform Legii nr. 153 / 2011 (art. 286 din Codul fiscal)
-  plata contributiilor sociale individuale si contributiile angajatorilor se vor putea efectua si trimestrial (art. 296 indice 18 din Codul fiscal)
- declaratia 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, se va putea depune prin optiune si trimestrial de anumite categorii de platitori conform art. 58 din Codul fiscal. Acest articol va intra in vigoarea incepand cu veniturile din salarii aferente lunii octombrie 2011. (art. 296 indice 19 din Codul fiscal)Codul fiscal actualizat poate fi consultat aici >>>

joi, 8 septembrie 2011

Bilanturi agenti economici 2010

Pe site-ul Ministerul Finantelor Publice au fost incarcate bilanturile agentilor economici depuse pentru anul 2010. Acestea se pot consulta gratuit de la adresa  www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii pe baza codului fiscal.

OG nr. 24 / 2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor

In Monitorul oficial nr. 628 / 2011 a fost publicata OG nr. 24 / 2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.

Potrivit acestei ordonante se infiinteaza Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (UNEAR). Membrii ANEVAR, persoane fizice precum si evaluatorii membrii ai altor organizatii (CECCAR) daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (2) lit. a) si b), respectiv art. 17 alin. (1), devin membri titulari sau acreditati. Totusi pentru a deveni membru titular sau acreditat, evaluatorii trebuie sa depuna o cerere in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei (adica de la 05.09.2011), la sediul ANEVAR din str. Scarlatescu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucuresti. 

Conditiile specificate la art. 15 alin. (2) lit. a) si b) din OG nr. 24 / 2011 pe care evaluatorii trebuie sa le indeplineasca sunt:


a) sa aiba studii universitare finalizate cu diploma eliberata de o institutie de invatamant superior din Romania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autoritatile romane competente, potrivit legii, care atesta incheierea de catre titular a ciclului de studii universitare de licenta, in domeniile propuse de catre Consiliul director si aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calitatii de membru stagiar;

b) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infracţiuni cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea. 

Cererile trebuie insotite de documentele specificate in Hotararea UNEAR nr. 82 / 2011 >>>

Totusi, daca cererea nu se depune conform celor specificate mai sus, evaluatorii ANEVAR si CECCAR pot depune cererea in maxim 60 de zile de la data primei Conferinte Nationale a UNEAR. Dupa expirarea si acestui termen evaluatorii vor pierde calitatea si pentru a fi membrii din nou vor trebui sa parcurga etapele normale de inscriere (examen acces, stagiu si examen finalizare stagiu).

Mai multe detalii si modelul cererii aici >>> 

marți, 6 septembrie 2011

OG nr. 29 / 2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala

In Monitorul oficial nr. 29 / 2011 a fost publicata OG nr. 29 / 2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

Dintre modificari amintim:

- modificari la compententa de administrare in cazul schimbarii domiciliului fiscal (art. 38 indice 1 Cod proc. fiscala)
- comunicarea actului administrativ fiscal se realizeaza in primul rand prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si doar daca nu se poate astfel se realizeaza prin celelalte mijloace (prezentarea la sediul organului fiscal, fax, email, publicitate) (art. 44 alin. (2) Cod proc. fiscala)
- modificari la modul de indreptare a erorilor materiale (art. 48 Cod proc. fiscala)
- solicitarea prezentei contribuabilului la sediul sau pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale se realizeaza in scris (art. 50 alin. (2) Cod proc. fiscala)
- modificarea modului de stabilire a bazei de impunere prin estimare (art. 67 Cod proc. fiscala)
- introducerea procedurii verificarii documentare (art. 67 indice 1 Cod proc. fiscala)
- infiintarea registrului contribuabililor inactivi/reactivati (art. 78 indice 1 Cod proc. fiscala)
- modificarea modului de corectare a declaratiilor fiscale (art. 84 indice 1 Cod proc. fiscala)
- modificarea modului de comunicare a avizului de inspectie fiscala (art. 101-102 Cod proc. fiscala)
- introducerea posibilitatii reverificarii unui perioada fiscale verificate (art. 105 indice 1 Cod proc. fiscala)
- introducerea posibilitatii mentionarii in certificatul de atestare fiscala a sumelor de incasat (art. 112 alin. (4-1) Cod proc. fiscala)
- modificari la modul de emitere a certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale (art. 113 Cod proc. fiscala)
- modificarea modului de valorificare a garantiilor (art. 128 Cod proc. fiscala)
- insituirea unor reguli speciale privind executarea silita a creantelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor (art. 136 indice 1 Cod proc. fiscala)
- introducerea posibilitatii organului fiscal de a inlocui bunurile sechestrate (art. 153 indice 1 Cod proc. fiscala)
- modificarea reglementarilor privind privind asistenta in vederea recuperarii in Romania a unor datorii fiscale stabilite intr-un alt stat membru al UE si asistenta in vederea recuperarii intr-un alt stat membru al UE a datoriilor fiscale din Romania (art. 178 indice 1 la 26 Cod proc. fiscala)
- reducerea amenzilor contraventionale la declaratiile recapitulative (art. 219 indice 1 Cod proc. fiscala)


Textul integral actualizat al Codului de procedura fiscala se poate citi aici >>>

luni, 5 septembrie 2011

Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi

Ministerul Finantelor Publice a postat la transparenta decizionala un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi pentru completarea unor reglementări contabile.

Acest ordin va inlocui Ordinul MFP nr. 1.376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.012 şi 1.012 bis din 3 noiembrie 2004.

Vezi proiectul ordinului aici >>>

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Rata dobanzii de referinta BNR septembrie 2011

BNR a stabilit pentru luna septembrie 2011 nivelul ratei dobanzii de referinta la 6,25% pe an.

Sursa: Circulara BNR nr. 28 / 2011

HG nr. 773 / 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate

In Monitorul oficial nr. 773 / 2011 a fost publicata HG nr. 773 / 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobata prin HG nr. 248/2011.

HG nr. 248 / 2011 a pus in aplicare art. 109 indice 1-4 din Codul de procedura fiscala privind verificarea si impunerea speciala a persoanelor fizice.

Potrivit art. 109 indice 1 din Codul de procedura fiscala daca se constata o diferenta semnificativa intre veniturile declarate de persoana fizica sau de platitorii de venit si situatia fiscala personala, fiscul va incepe o verificare si va stabili baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte. Se considera ca diferenta este semnificativă daca intre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

Metodele indirecte sunt:

a) metoda sursei si cheltuirii fondului care consta in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate;

b) metoda fluxurilor de trezorerie care consta in analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de bani si asocierea acestora cu veniturile si utilizarea lor;

c) metoda patrimoniului care consta in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii averii nete a unei persoane fizice intr-un an fiscal. Cresterea sau descresterea averii nete se determina prin compararea valorii patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei.

30 septembrie - termen de plata a impozitelor locale pentru semestrul II 2011

Potrivit Codului fiscal data de 30 septembrie inclusiv, este termen de plata al urmatoarelor impozite si taxe locale, pentru persoanele fizice si juridice:

- impozitul/taxa pe cladiri (art. 255 Cod fiscal)
- impozitul/taxa pe teren (art. 260 Cod fiscal)
- impozitul asupra mijloacelor de transport (art. 265 Cod fiscal)

Totodata, pana la 15 septembrie, potrivit art. 271 Cod fiscal, este scadenta taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.

Pentru detalii click aici.

8.230 locuri de munca in perioada 2-8 septembrie 2011

ANOFM anunta ca in perioada 2-8 septembrie 2011 exista un numar de 8.230 de locuri de munca vacante. Detalii aici >>>

Sursa: ANFOM

Taxa de salubrizare eliminata incepand cu 1 august 2011

Potrivit unui comunicat de presa Primaria Arad anunta ca taxa de salubrizare a fost eliminata. Totodata incepand cu aceasta data contravaloarea serviciilor de salubrizare se vor achita direct operatorului serviciului public Polaris M Holding.

Vezi aici mai multe detalii >>>

Sursa: Primaria Arad

vineri, 2 septembrie 2011

Ghid practic de aplicare a Ordinului MFP nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Ministerul Finantelor publice a publicat un ghid practic de aplicare a Ordinului nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Acest ghid practic este o resursa de exemple de un real ajutor oricarui contabil si expert contabil. Ghidul contine monografii contabile privind principalele operatiuni economico-financiare.

Ghidul se poate descarca de aici >>>

joi, 1 septembrie 2011

OG nr. 14/2011 - pentru completarea art. 2 din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

In monitorul oficial nr. 604 / 2011 a fost publicata OG nr. 14/2011 - pentru completarea art. 2 din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Aceasta ordonanta completeaza activitatiile economice scutite de la obligatia emiterii bonului fiscal cu urmatoarele activitati: serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române.

ANEVAR sustine proiectul de ordonanta privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor

Printr-un comunicat de presa ANEVAR anunta ca sustine proiectul de ordonanta privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor. Proiectul a fost postat la transparenta pe site-ul Ministerul Finante Publice.

Potrivit acestui proiect se va infiinta Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial din care fac parte evaluatorii autorizaţi.


Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum şi ai altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al acestei ordonanţe, care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat prevăzute de ordonanţă, devin membri titulari, respectiv acreditaţi ai Uniunii daca depun o cerere, în maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, la sediul ANEVAR.

Vezi aici proiectul ordonantei >>>