luni, 28 septembrie 2015

Ordinul MFP nr. 1151/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale.

In Monitorul oficial nr. 722 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1151/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale.

Ordinul MFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor

In Monitorul oficial nr. 711 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor.

Ordinul ANAF nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a formularului 632 "Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"

In Monitorul oficial nr. 709 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a formularului 632 "Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate".

marți, 22 septembrie 2015

Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

In Monitorul oficial nr. 706 / 2015 a fost publicata Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

Ordinul MFP nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

In Monitorul oficial nr. 700 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005.

luni, 14 septembrie 2015

Hotărârea nr. 679/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011

In Monitorul oficial nr. 654 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 679/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 688 / 2015 a fost publicata Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ordinul ANAF nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

In Monitorul oficial nr. 684 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare.

miercuri, 9 septembrie 2015

marți, 8 septembrie 2015

Republicare: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

In Monitorul oficial nr. 652 / 2015 a fost republicata Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Ordinul MFP nr. 961/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

In Monitorul oficial nr. 649 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 961/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015.

Ordinul MFP nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

In Monitorul oficial nr. 649 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Hotărârea nr. 685/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

In Monitorul oficial nr. 649 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 685/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Ordinul ANAF nr. 2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 647 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

duminică, 6 septembrie 2015

Ordinul ANAF nr. 2092/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015

In Monitorul oficial nr. 643 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2092/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015.

Ordinul MFP nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

In Monitorul oficial nr. 643 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

Ordonanţa nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 639 / 2015 a fost publicata Ordonanţa nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Ordinul ANAF nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 637 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

Legea nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014

In Monitorul oficial nr. 636 / 2015 a fost publicata Legea nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014.

Ordinul ANAF nr. 2108/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 635 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2108/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Ordinul ANAF nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

In Monitorul oficial nr. 634 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Ordinul MFP nr. 930/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

In Monitorul oficial nr. 623 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 930/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete.

Ordinul MEIMMMA nr. 1008/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

In Monitorul oficial nr. 622 / 2015 a fost publicat Ordinul MEIMMMA nr. 1008/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Ordinul MFP nr. 945/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015

In Monitorul oficial nr. 621 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 945/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015.

Ordinul BNR nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 614 / 2015 a fost publicat Ordinul BNR nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.

Republicare: Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic

In Monitorul oficial nr. 611 / 2015 a fost republicata Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic.

Norma ASF nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 606 / 2015 a fost publicata Norma ASF nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Ordinul ANAF nr. 1959/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate

In Monitorul oficial nr. 597 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1959/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate.

Rectificarea privind Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2015

In Monitorul oficial nr. 596 / 2015 a fost publicata Rectificarea privind Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2015.