vineri, 24 august 2012

Modificare Ordin MFP nr. 3055 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

In Monitorul oficial nr. 603 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1118/2012 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

Acest ordin modifica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Mai jos sunt enumerate modificarile aduse:

- in categoria altor investitii detinute ca imobilizari se evidentiaza distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de sera cumparate cu scopul obtinerii de profit pe termen lung

- in categoria altor investitii pe termen scurt se evidentiaza distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de sera cumparate cu scopul obtinerii de profit in urma vanzarii intr-o perioada scurta de timp

- se introduce subsectiunea 8.3.31 "Contabilitatea certificatelor verzi", cuprinzand punctele 170^1-170^4

- modificare prevederi contabile referitoare la creantele cesionate. Astfel in cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale. Pentru suma creantei preluate care se estimeaza ca nu poate fi recuperata, concomitent cu preluarea creantei se inregistreaza si deprecierea corespunzatoare, articol contabil 6814 «Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante» = 496 «Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi»".

Noua Declaratie 112 - Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"

In Monitorul oficial nr. 600 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Acest ordin aproba modelul si continutul formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" care se utilizeaza pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la data de 25 august 2012 inclusiv.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 si art. 296^19 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au obligatia depunerii declaratiei 112 prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Pentru perioadele de raportare cuprinse intre 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2012, "Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" se completeaza si se rectifica, dupa caz, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Declaratia 112 valabila incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012 se poate descarca de aici >>>

Mai multe detalii aici >>>

Graficul si modalitati de restituire a contributiei de asigurari sociale de sanatate retinute in perioada aprilie 2011-aprilie 2012 reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra intregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei

In Monitorul oficial nr. 598 / 2012 a fost publicata HG nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate.

Aceasta hotarare pune in aplicare OUG nr. 17 / 2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, stipuland graficul de restituire a sumelor retinute, in perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, astfel:

Nr. crt. * Luna pentru care se face restituirea * Luna in care se face restituirea

 1. Aprilie 2011 Septembrie 2012
 2. Mai 2011 Octombrie 2012
 3. Iunie 2011 Noiembrie 2012
 4. Iulie 2011 Decembrie 2012
 5. August 2011 Ianuarie 2013
 6. Septembrie 2011 Februarie 2013
 7. Octombrie 2011 Martie 2013
 8. Noiembrie 2011 Aprilie 2013
 9. Decembrie 2011 Mai 2013
 10. Ianuarie 2012 Iunie 2013
 11. Februarie 2012 Iulie 2013
 12. Martie 2012 August 2013
 13. Aprilie 2012 Septembrie 2013

joi, 23 august 2012

Ordinul ANAF nr. 1180/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 587 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1180/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Acest ordin precizeaza ca in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) «Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari».

In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cererea de inregistrare 095 se depune insotita de urmatoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
c) documentele prevazute la pct. 4 si 5 din Procedura, dupa caz;
d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii.

Totodata acest ordin modifica sectiunea referitoare la "Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor intracomunitari" si modelul Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.

Mai multe detalii aici >>>

miercuri, 22 august 2012

Ordinul ANAF nr. 1135/2012 - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In Monitorul oficial nr. 582 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1135/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu  regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Mai multe detalii aici >>>

Ordinul BNR nr. 10/2012 - pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei

In Monitorul oficial nr. 570 / 2012 a fost publicat Ordinul BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei.

Acest sistem de raportare se aplica:

a) institutiilor de credit prevazute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;

si

b) institutiilor prevazute la art. 2 lit. a)-d) si f) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Ordinul ANAF nr. 1100/2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular

In Monitorul oficial nr. 569 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1100/2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular.

Incepand cu data de 10.08.2012, cand a intrat in vigoare acest ordin, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Mai multe detalii click aici >>>

Noul model al Declaratiei 112 valabil incepand cu luna iulie 2012

Potrivit anaf.ro Ministerul Finantelor Publice a publicat ordinul nr. 1045 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a declaratiei 112, care se depune incepand cu impozitele si contributiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la 25.08.2012.

Mai multe detalii aici >>>

joi, 16 august 2012

Lista privind angajatii care sunt in incapacitate temporara de munca

Potrivit art. 81 alin. (6) din Ordinul Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate nr. 32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate din raza sediului social lista nominala cu angajatii care sunt in incapacitate temporara de munca.

Aceasta lista se transmite in termen de maximum 6 zile de la data la care au luat la cunostiinta de aparitia starii de incapacitate temporara de munca a salariatiilor.

Lista care se depune prin posta cu confirmarea primirii sau la registratura casei de asigurari sociale de sanatate cuprinde:

- datele de identificare ale angajatorului;
- numele persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca;
- datele de indentificare ale persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca;
- numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta;
- seria si numarul certificatului medical;
- perioada pentru care s-a acrodat concediul medical.

Totodata potrivit art. 81 alin. (1) din din Ordinul CNAS nr. 32/2006 salaratii aflati in incapacitate de munca trebuie sa ii anunte pe angajatori cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. Acest anunt trebuie sa contina si numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta. Daca starea de incapacitate temporara de munca a survenit intr-o zi declarata nelucratoare, anuntarea angajatorului se va efectua in prima zi lucratoare.

Astfel, angajatorii au obligatia depunerii listei persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca in termen de 6 zile de la data la care asiguratii i-au anuntat despre aparitia starii de incapacitate temporara de munca.

Lista privind angajatii care sunt in incapacitate temporara de munca se depune ca urmare a modificarii Ordinului CNAS nr. 32/2006 de catre Ordinul CNAS nr. 470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006.

luni, 13 august 2012

Actualizare Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

In data de 13.08.2012 a fost actualizata declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate conform Ordinului comun al ministrului finantelor publice, ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1045 / 2012.

Pentru descarcare click aici >>>

miercuri, 8 august 2012

Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr. 2 / 2011 - Modul de aplicare a TVA in cazul livrarilor taxabile de constructii si de terenuri

Potrivit Deciziei Comisiei Centrale Fiscale nr. 2 / 2011, in interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) si art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si a pct. 23 alin. (1) si (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, pentru livrarile taxabile de constructii si de terenuri, taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de proba administrate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, dupa cum urmeaza:

   a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrarii [conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata", aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004], in cazul in care rezulta ca:
   1. partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii; sau
   2. partile nu au convenit nimic cu privire la TVA;

   b) prin aplicarea procedeului sutei marite [prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata", aprobate prin HG nr. 44/2004], in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea livrarii.

Potrivit art. 64 din Codul de procedura fiscala: Forta probanta a documentelor justificative şi evidentelor contabile - Documentele justificative şi evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. in cazul in care exista şi alte acte doveditoare, acestea vor fi luate in considerare la stabilirea bazei de impunere. 

Astfel ca se poate deduce ca, chiar daca in contracte nu se specifica nimic cu privire la TVA, dar in factura se va mentiona ca operatiunea este scutita de TVA cf. art. 141 alin 2 lit. f din Codul fiscal, sau factura se va emite cu TVA, factura poate fi considerata mijloc de proba, iar TVA-ul se va colecta conform facturii emise.

Totusi este indicat ca in contractele de vanzare-cumparare de constructii si de terenuri sa se faca o mentiune cu privire la TVA. (Exemplu: 1000 euro + TVA sau 1.000 euro TVA inclus sau 1000 euro scutit de TVA cf. art. 141 alin 2 lit. f din Codul fiscal)

marți, 7 august 2012

Hotararea Camerei Auditorilor din Romania nr. 16 / 2012

In Monitorul oficial nr. 543 / 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor din Romania nr. 16 / 2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, inscrierea, evidenţa, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenţa, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari.

Update raportare financiara de la 30.06.2012 conform Ordin MFP nr. 879 / 2012

In data de 06.08.2012 a fost actualizat PDF-ul raportarii financiare de la 30.06.2012 conform Ordinului MFP nr. 879 / 2012 care se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Descarca de aici >>>

Congresul profesiei contabilie din Romania 2012

In data de 7-8 septembrie 2012 se va desfasura la Centrul International de Conferinte, Casino Sinaia, Congresul profesiei contabilie din Romania 2012 cu tema: "Guvernanta corporativa si profesia contabila; competenta si responsabilitate”.

Mai multe detalii aici >>>

Sursa: www.ceccar.ro

Legea nr. 148 / 2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

In Monitorul oficial nr. 509 / 2012 a fost publicata Legea nr. 148 / 2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice.

Aceasta lege stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.

Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica emise conform Legii nr. 148 / 2012 constituie documente justificative in intelesul Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Aceasta lege se poate consulta aici >>>