miercuri, 27 iulie 2016

Ordinul nr. 2047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005"

In Monitorul oficial nr. 542 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005".

marți, 26 iulie 2016

Ordinul nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

In Monitorul oficial nr. 534 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 

Ordinul nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

In Monitorul oficial nr. 533 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" .

Ordinul nr. 1058/2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

In Monitorul oficial nr. 529 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 1058/2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice.

joi, 14 iulie 2016

Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

In Monitorul oficial nr. 526 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

vineri, 8 iulie 2016

joi, 7 iulie 2016

Ordinul nr. 904/2016 pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare şi formularistică în domeniul fiscal

In Monitorul oficial nr. 492 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 904/2016 pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare şi formularistică în domeniul fiscal.

Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 489 / 2016 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 488 / 2016 a fost publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.