marți, 30 octombrie 2018

Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

In Monitorul oficial nr. 875 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

vineri, 12 octombrie 2018

Modificare Cod Fiscal

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  
Potrivit acestei ordonante, incepand cu data de 1 noiembrie 2018 se va aplica cota de TVA redusa de 5% asupra bazei de impozitare pentru următoarele:

- servicii constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;
- cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
- servicii de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
- dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice.

Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale.

Potrivit acestui ordin in categoria actelor administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale centrale şi tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, se introduce si notificarea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.  

Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017.

Potrivit acestui ordin, până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabileşte obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 şi 2017, emite şi transmite deciziile de impunere anuală pentru aceste obligaţii.  

luni, 1 octombrie 2018

Normele privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională

In Monitorul oficial nr. 829 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 135/2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională.

Stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare

In Monitorul oficial nr. 821 / 2018 a fost publicat Hotărârea nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.
  
Potrivit acestei hotarari persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ordinul nr. 1986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009

In Monitorul oficial nr. 820 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009.