vineri, 12 octombrie 2018

Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale.

Potrivit acestui ordin in categoria actelor administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale centrale şi tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, se introduce si notificarea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu