miercuri, 28 iunie 2017

Ordinul nr. 1817/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

In Monitorul oficial nr. 486 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1817/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia.

Ordinul nr. 840/2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

In Monitorul oficial nr. 486 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 840/2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991.

marți, 27 iunie 2017

Ordinul nr. 1718/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 477 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1718/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

In Monitorul oficial nr. 468 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Ordinul nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

In Monitorul oficial nr. 467 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial.

joi, 22 iunie 2017

Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

In Monitorul oficial nr. 463 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

luni, 19 iunie 2017

Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 440 / 2017 a fost publicata Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 438 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

vineri, 16 iunie 2017

Hotărârea nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

In Monitorul oficial nr. 436 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

Anexa la Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania"

In Monitorul oficial nr. 431 bis / 2017 a fost publicata Anexa la Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania".

marți, 13 iunie 2017

Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

In Monitorul oficial nr. 415 / 2017 a fost publicata Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

Hotărârea nr. 374/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

In Monitorul oficial nr. 414 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 374/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 .

marți, 6 iunie 2017

Hotărârea nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

In Monitorul oficial nr. 411 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României