joi, 28 noiembrie 2013

Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 vor fi modificate de la 1 ianuarie 2014

In Monitorul oficial nr. 727 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.

Modificarea reglementarilor contabile se va produce incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

In Monitorul oficial nr. 724 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

marți, 26 noiembrie 2013

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013

In Monitorul oficial nr. 709 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013.

Aceasta decizie se poate consulta aici >>>

Potrivit art. 6 din Codul fiscal, Ministerul Finanţelor Publice înfiinţează o Comisie fiscală centrală, care are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a Codului fiscal.

Potrivit Ordinului MFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale:

Art. 7. - (1) Deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale, emise de Comisie, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive şi irevocabile în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 105^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Soluţiile adoptate prin decizii ale Comisiei şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe.

joi, 21 noiembrie 2013

Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 709 / 2013 a fost publicata Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va intra in vigoare in data de 22 noiembrie 2013.

Aceasta lege se poate consulta aici >>>

HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

In Monitorul oficial nr. 705 / 2013 a fost publicata HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care a intrat in vigoare in data de 18 noiembrie 2013.

Ordinul ANAF nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 704 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care a intrat in vigoare in data de 18 noiembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Modificare: Cod fiscal

In Monitorul oficial nr. 703 / 2013 a fost publicata Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va intra in vigoare in data de 1 ianuarie 2014.

Codul fiscal actualizat se poate consulta aici >>>

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil in anul 2014

In Monitorul oficial nr. 703 / 2013 a fost publicata Hotărâre nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit acestei hotarari incepând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

Totodata incepând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

luni, 18 noiembrie 2013

Tichetele de masă emise pe suport electronic: Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

In Monitorul oficial nr. 701 / 2013 a fost publicata Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, care va intra in vigoare in data 14 februarie 2014.

Potrivit acestei legi, tichetele de masă sunt emise fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic si sunt destinate exclusiv alocaţiei individuale de hrană reglementate de prezenta lege, fiind suportate integral pe costuri de angajator.

In continuare in textul legii se precizeaza ca tichetele de masă în format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic, iar angajatorul are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă şi sub ce formă, în urma consultării cu salariaţii, prin organizaţiile sindicale legal constituite sau prin reprezentanţii salariaţilor, după caz.

Tichetele de masă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar, pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Aceasta lege modifica prevederea anterioara stabilita prin art. 6 alin (3), potrivit careia salariatul poate utiliza într-o zi maximum două tichete de masă.

În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie.

Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare.Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă

In Monitorul oficial nr. 695 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care a intrat in vigoare in data de 13 noiembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Modificare şi completare Clasificarea ocupaţiilor din România

In Monitorul oficial nr. 692 / 2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnicenr. 2176/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011. Acest ordin a intrat in vigoare in data de 13 noiembrie 2013.


Legea nr. 286/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

In Monitorul oficial nr. 691 / 2013 a fost publicata Legea nr. 286/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

joi, 14 noiembrie 2013

Ordinul MFP nr. 1819/2013 de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă

In Monitorul oficial nr. 688 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1819/2013 de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă.Circulara BNR nr. 33/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 683 / 2013 a fost publicata Circulara BNR nr. 33/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Potrivit acestei circulare, incepând cu data de 6 noiembrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,00% pe an.


marți, 12 noiembrie 2013

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 41/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 41/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor  nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, care a intrat in vigoare in 5 noiembrie 2013.

Legea nr. 280/2013 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Legea nr. 280/2013 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a intrat in vigoare in 8 noiembrie 2013.

Aceasta lege modifica Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 in sensul ca abroga punctul 10 al articolului 20 care stipula ca "Din cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului (nr. 77 / 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc) se elimină sintagma <jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune>."

Ordinul ANAF nr. 3449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

In Monitorul oficial nr. 678 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


vineri, 8 noiembrie 2013

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

In Monitorul oficial nr. 668 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013.

Aceasta decizie completeaza Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.635/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 octombrie 2011, astfel:

- După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

    "(4) Plăţile realizate de către operatorii de apă - canal către contractori, conform prevederilor acordurilor de împrumut subsidiare şi ale acordurilor de implementare, executate în numele Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, nu sunt considerate avansuri încasate de companiile de apă pentru serviciile efectuate în scopul realizării investiţiei în beneficiul U.A.T. şi, în consecinţă, nu determină exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, conform art. 1342 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

In Monitorul oficial nr. 665 / 2013 a fost publicata Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012.

Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri >>>

miercuri, 6 noiembrie 2013

Ordinul ANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 664 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, care a intrat in vigoare in data de 30 octombrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

In Monitorul oficial nr. 663 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, care a intrat in vigoare in data de 29 octombrie 2013.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>


Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 661 / 2013 a fost publicata Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, care a intrat in vigoare in data de 1 noiembrie 2013.