luni, 27 februarie 2012

Protocol de colaborare CECCAR - Inspectia Muncii

In data de 25 ianuarie 2012 CECCAR a incheiat un Protocol de Colaborare cu Inspectia Muncii, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Obiectivele protocolului si alte detalii legate de acest subiect se pot consulta aici >>>

marți, 21 februarie 2012

Ordin MFP nr. 225 / 2012 - privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pe anul 2012

Potrivt Ordinului MFP nr. 225 / 2012, pentru anul fiscal 2012, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 3,5%.

Potrivit art. 34 alin. (8) din Codul fiscal contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

In prezent doar contribuabilii societati comerciale bancare - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine au obligatia de a declara si plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial. Din data de 1 ianuarie 2013, si ceilalti contribuabilii, altii decat cei prevazuti la art. 34 alin. (5) din Codul fiscal, pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial.

Ordinul MFP nr. 163 / 2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 163 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 163 / 2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Acest ordin aproba modelul deciziei de anulare a penalitatilor de intarziere si modelul deciziei de reducere a penalitatilor de intarziere.

Important: In declaratia 394 se mentioneaza si facturile prin taxare inversa

Potrivit Ordinului ANAF nr. 3596 / 2011 in Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national se declara si facturile care au fost emise in perioada de raportare si care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.

Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national in format electronic se descarca de aici >>>

Ordinul ANAF nr. 3596 / 2011 se poate consulta aici >>>

luni, 20 februarie 2012

Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2012

Potrivit Ordinului ANAF nr. 155/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, adica:

- organizatiile nonprofit;
- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

Declaratia 101 se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

Contribuabilii care au optat pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, in vigoare pana la 31 decembrie 2011, depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 martie 2012, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011.

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.

La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, ale Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice si deciziile Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind «X» in spatiul special prevazut in acest scop.

Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 (actualizata in data de 08.02.2012) se poate descarca aici >>>

Continutul Ordinului ANAF nr. 155 / 2012 se poate consulta aici >>>

joi, 16 februarie 2012

Chestionare examen consultant fiscal - sesiunea octombrie 201

Camera consultantilor fiscali a publicat pe pagina proprie chestionarele si grilele de corectare de la examenul - sesiunea octombrie 2011. Click aici >>>

Inscrierile la testul de acces la profesia de auditor financiar

CAFR anunta ca inscrierile la testul de acces la profesia de auditor financiar se prelungesc pana la 23 februarie 2012 >>> 

Sursa: CAFR

Grupului fiscal unic din punctul de vedere al TVA

Potrivit Codui fiscal art. 127 alin. (8) in conditiile si in limitele prevazute in norme, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite in Romania care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic .

In sensul  art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul de persoane impozabile stabilite in Romania, independente din punct de vedere juridic si aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric, poate opta sa fie tratat drept grup fiscal, cu urmatoarele conditii:

a) o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal; si
b) optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani; si
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

Optiunea se refera la grup, nu la fiecare membru al grupului. Grupul fiscal se poate constitui din minimum doua persoane impozabile.

Grupul fiscal se poate constitui de catre persoane impozabile care sunt administrate de catre acelasi organ fiscal competent.

Se considera in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi actionari. indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constatator eliberat de catre Registrul Comertului si/sau, dupa caz, alte documente justificative.

In vederea implementarii grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, care sa cuprinda urmatoarele:

a) numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare in scopuri de TVA al fiecarui membru;
b) dovada ca membrii sunt in stransa legatura;
c) numele membrului numit reprezentant.

Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii. Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei deciziei .

Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent oricare dintre urmatoarele evenimente:

a) incetarea optiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
b) neindeplinirea conditiilor, care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie;
c) numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
d) parasirea grupului fiscal de catre unul dintre membri, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
e) intrarea unui nou membru in grupul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului.

Organul fiscal competent va putea in urma verificarilor efectuate:

a) sa anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal in cazul in care acea persoana nu mai intruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru. Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente;
b) sa anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal in cazul in care acele persoane impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente;

De la data implementarii grupului fiscal unic:

a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:

 1. va raporta in decontul de taxa 300 mentionat la art. 156^2 din Codul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
 2. va trimite decontul sau de taxa reprezentantului, iar o copie a acestui document organului fiscal de care apartine;
 3. nu va plati nicio taxa datorata si nu va solicita nicio rambursare conform decontului sau de taxa.

b) reprezentantul:

 1. va prelua, in primul decont consolidat, soldurile taxei de plata de la sfarsitul perioadei fiscale anterioare, neachitate pana la data depunerii acestui decont, precum si soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare.
 2. va raporta in propriul decont de taxa, mentionat in art. 156^2 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
 3. va raporta intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala respectiva;
 4. va depune la organul fiscal de care apartine toate deconturile de taxa ale membrilor, precum si formularul de decont de taxa consolidat;
 5. va plati sau, dupa caz, va cere rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.

miercuri, 15 februarie 2012

Circulara MFP nr. 420167 din 7 februarie 2012

Pe site-ul Ministerului de finante a fost postata Circulara nr. 420167 din 7 februarie 2012 referitoare la aplicarea unitara a prevederilor fiscale care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2012 cu privire la achizitia de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului si de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile >>>

marți, 14 februarie 2012

Metodologie 2012 de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia

In Monitorul oficial nr. 109 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 138 / 2012 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia.

Acest ordin prevede noua metodologie, in vigoare de la 10 februarie 2012, de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia.

Noua metodologie se poate consulta aici >>>

Ordin ANAF nr. 108 / 2012 - modificare procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social

In Monitorul oficial nr. 99 / 2012  a fost publicat Ordinul  ANAF nr. 108 / 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Aceasta procedura se aplica de persoanele care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze la organul fiscal competent documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Incepand cu 8 februarie 2012 inregistrarea documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social la organul fiscal competent se efectueaza la solicitarea oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, prin transmiterea in format electronic a Cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, completata de persoana solicitanta, insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta).

Oficiul registrului comertului transmite organului fiscal competent documentele prevazute mai sus, in format .pdf, prin posta electronica, pe adresa de e-mail dedicata.

Organul fiscal, dupa primirea prin posta electronica a documentatiei de la oficiul registrului comertului, verifica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare si preia informatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social, inscriind si numarul de inregistrare atribuit de oficiul registrului comertului cererii.

Organul fiscal emite Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social, in format.pdf, inscriind in acestea si numarul de inregistrare atribuit de oficiul registrului comertului cererii.

Pentru procedura completa click aici >>>

Modelul cerererii se poate descarca de aici >>>

joi, 9 februarie 2012

Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe benficiari de venit nerezidenti conform art. 119 din Codul fiscal

Potrivit art. 119 din Codul fiscal platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform Titlului V - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania -, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Modelul acestei declaratii este prevazut de HG nr. 44 / 2004 astfel cum a fost modificat de HG nr. 50 / 2012 si se poate consulta aici >>>

Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

In Monitorul oficial nr. 78 / 2012 a fost publicata HG nr. 50 / 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Textul acestei hotarari se poate consulta aici >>>

Codul fiscal actualizat inclusiv cu modificarile aduse de HG nr. 50 / 2012 se poate consulta aici >>>

miercuri, 8 februarie 2012

Nivelul ratei dobanzii de referinta BNR incepand din 3 februarie 2012

Potrivit circularei BNR nr. 5 / 2012, incepand cu data de 3 februarie 2012, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 5,50% pe an.

Prevederi referitoare la calculul impozitului pe profit

La calculul impozitului pe profit, potrivit art. 23 alin. (5) din Codul fiscal in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati dobanzile deductibile sunt limitate la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei.

Astfel, valoarea cheltuielilor cu dobanzile in cazul imprumuturilor in lei obtinute de la alte entitati care excede nivelului de deductibilitate de 5,5% pe an este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.

In cadrul imprumuturilor obtinute de la alte entitati nu intra imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Audit financiar: Hotarare CAFR nr. 274 / 2011

In Monitorul oficial nr. 86 / 2012 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 274/2011 - privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari.

Standardelor internationale de raportare financiara: Ordinul CNVM nr. 116/2011

In Monitorul oficial nr. 82 / 2012 a fost publicat Ordinul CNVM nr. 116/2011 - pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Publicitate bilant anual pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei

Potrivit art. 185 alin. (4) din Legea nr. 31 / 1990 societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale, raportul lor administratorilor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

marți, 7 februarie 2012

Modificare procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

In Monitorul oficial nr. 75 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 78 / 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Ordinul ANAF nr. 78 / 2012 se poate consulta aici >>>

Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2011

In Monitorul oficial nr. 75 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 70 / 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Acest ordin modifica:

- modelul formularului Declaratie 101 privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
- instructiunile de completare a formularului 101 «Declaratie privind impozitul pe profit», cod.14.13.01.04;
- instructiunile de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs.

Noul model al declaratiei 101 care se depune pentrul anul 2011 se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 70 / 2012 se poate consulta aici >>>

Declaratie informativa 393 privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania

Potrivit art. 156^3 alin. (6) din Codul fiscal persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.

Declaratia la care se face referire la art. 156^3 alin. (6) din Codul fiscal este declaratia 393 "Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ....".

Modelul si continutul formularului 393 a fost aprobat de Ordinul ANAF nr. 1081 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative. Aceasta declaratie se completeaza cu ajutorul programului de asistenta >>>

Formularul 393 "Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ...." se depune în format electronic, astfel:
 
- la registratura organului fiscal competent;
- la posta, prin scrisoare recomandata.

Modelul si normele de completare a declaratiei 393 se poate consulta aici >>>

luni, 6 februarie 2012

Declaratile informative 392 A si 392 B

Potrivit art. 156^3 alin. (4) din Codul fiscal persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie (adica de 119.000 lei), trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente.

Declaratia la care se face referire la art. 156^3 alin. (4) din Codul fiscal este declaratia 392A.

Totodata potrivit art. 156^3 alin. (5) din Codul fiscal persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 din Codul fiscal, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

Declaratia la care se face referire la art. 156^3 alin. (5) din Codul fiscal este declaratia 392 B.

Modelul si continutul formularelor 392 A si 392 B a fost aprobat de Ordinul ANAF nr. 1081 / 2011. Aceste declaratii se completeaza cu ajutorul programului de asistenta >>>
 
Modelul si normele de completare a declaratiilor 392 A si 392 B se pot consulta aici >>>

Modelul Declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national care se depune electronic o data cu Decontul de TVA 300 incepand din 2012

ANAF a publicat modelul formularului electronic al Declaratiei 394, care se poate descarca de aici >>>

Mai multe detalii aici >>>

AFM: Codul pentru perioada pana la luna martie 2012 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu

Administratia Fondului pentru Mediu a publicat codul pentru perioada pana la luna martie 2012 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu. Acesta se poate consulta aici >>>

vineri, 3 februarie 2012

Ordin MFP nr. 74 / 2012 reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

In Monitorul oficial nr. 73 / 2012  a fost publicat Ordin MFP nr. 74 / 2012 reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordin ANAF nr. 52 / 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 72 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 52 / 2012 care aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

a) 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13 si “Anexa nr.....la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”;

b) 201 “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, cod 14.13.01.13/7;

c) 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i;

d) 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;

e) 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p;

f) 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9;

g) 222 “Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate˝, cod 14.13.01.13/5i;

h) 223 “Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;

i) 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cod 14.13.01.13/5;

j) 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea
cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod14.13.04.13;

k) 250 "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice",
cod 14.13.02.13/a;

l) 251 "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice ",
cod 14.13.02.13/5a;

m) 260 “Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13./3a si
“Anexa la Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a
venitului net pe baza normelor de venit”;

n) “Fisa capacitatii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p.

Formularele prevazute la lit.a) – d) si lit. j) – l) se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2011 si definitivarea impozitului anual.

Formularele prevazute la lit.e) – i), lit.m) si lit.n) se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012 si stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit.

Pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuala pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii existente in evidenta fiscala.

Ordinul nr. 52 / 2012 se poate consulta aici >>>

Modelul acestor formulare se poate descarca de aici >>>

Actualizare aplicatie Declaratii 205 - 206 (pentru venituri 2011)

Pe pagina de internet ANAF a fost incarcata aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit conform cu Ordin PANAF nr. 52 / 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Declaraţia 205 se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala, pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat. 

Programul se poate descarca de aici >>>

OG nr. 2 / 2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In Monitorul oficial nr. 71 / 2012 a fost publicata OG nr. 2 / 2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit art. II din OG nr. 2 / 2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012.

Codul de procedura fiscala actualizat cu modificarile aduse de OG nr. 2 / 2012 se poate consulta online aici >>>

joi, 2 februarie 2012

Termenul de depunere al Declaratiei 101 privind impozitul pe profit aferenta anului 2011

Potrivit art. II din OG nr. 2 / 2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala  declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012.

Prin exceptie urmatorii contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012:

a) organizatiile nonprofit;
b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

Totodata termenul de depunere este si termen de plata al impozitului pe profit.

Modelul Declaratiei 101 a fost modificat de Ordinul ANAF nr. 70 / 2012 si se poate descarca de aici >>>

ANAF: Modificarea competentei teritoriale de administrare

Potrivit Ordin ANAF nr. 65 / 2012 incepand cu data de 1 februarie 2012 se modifica competenta teritoriala de administrare in cadrul ANAF din judelete: Arges, Bihor, Iasi, Mures, Olt, Timis si Valcea.

Mai multe detalii si modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare se pot consulta aici >>>

miercuri, 1 februarie 2012

Calendar fiscal luna februarie 2012

Pentru consultarea calendarului fiscal aferent lunii februarie 2012 click aici >>>

Declaratia potrivit Legii nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Potrivit art. 10 din Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, in vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.

Aceasta declaratie se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz.

Declaratia se depune si in cazul modificarii uneia sau mai multor informatii deja declarate, angajatorul avand obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile de la data modificarilor.

Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul MMSSF nr. 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Declaratia pe propria raspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza careia angajatorul isi are sediul social.

Declaratia pe propria raspundere se depune pe suport electronic, insotita de cea pe suport hartie. Declaratia pe propria raspundere va purta semnaturile persoanelor autorizate, precum si stampila angajatorului.

Nedepunerea la termen a declaratiei pe propria raspundere, precum si nerespectarea obligatiei de comunicare a modificarilor survenite in legatura cu datele prevazute de aceasta constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

Modelul declaratiei se poate consulta aici >>>