luni, 20 februarie 2012

Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2012

Potrivit Ordinului ANAF nr. 155/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, adica:

- organizatiile nonprofit;
- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

Declaratia 101 se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

Contribuabilii care au optat pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, in vigoare pana la 31 decembrie 2011, depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 martie 2012, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011.

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.

La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, ale Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice si deciziile Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind «X» in spatiul special prevazut in acest scop.

Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 (actualizata in data de 08.02.2012) se poate descarca aici >>>

Continutul Ordinului ANAF nr. 155 / 2012 se poate consulta aici >>>

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu