vineri, 28 decembrie 2012

Ordin nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare

In Monitorul oficial nr. 798 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare.

Acest ordin aproba  modelul si continutul formularelor:

a) 601 "Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale", cod 14.13.04.03;
b) Notificare, cod 14.13.07.04.

si procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

In conformitate cu prevederile art. 296^21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, respectiv:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus.

In situatia in care contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus sau se afla in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent Cererea 601 de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, in vederea scoaterii din evidenta fiscala.

Mai multe detalii aici >>>

luni, 24 decembrie 2012

Ordinul MFP nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, specifice unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului

In Monitorul oficial nr. 1543 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, specifice unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Potrivit acestui ordin contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, asigura inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, platilor de casa si a cheltuielilor efective.

luni, 10 decembrie 2012

Act normativ: Ordinul MFP nr. 1525/2012

In Monitorul oficial nr. 796 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1525/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, si a formularului "Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii", cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995.

miercuri, 5 decembrie 2012

Ordin ANAF nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 795 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.

Acest ordin aproba:

- modelul si continutul formularului (096) "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.01.10.12;
- modelul si continutul "Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.02.60/096

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ghidul MFP privind sistemul de TVA la incasare

Pe site-ul MFP a fost publicat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare >>> . Acest ghid contine informatii complete privind sistemul de TVA la incasare instituit de OG nr. 15 / 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ghid a fost aprobat de Ordin MFP nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare.

Decontul de TVA 300 valabil incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013

In Monitorul oficial nr. 791 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".

Acest decontul de taxa pe valoarea adaugata se va utiliza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013.

Modelul si instructiunile pentru completarea formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se pot consulta aici >>>