miercuri, 25 septembrie 2013

Modificare: Codul fiscal se modifica de la 1 ianuarie 2014

In Monitorul oficial nr. 593 / 2013 a fost publicata OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica Codul fiscal incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Comunicatul Fondului de Garantare a Depozitelor nr. 1/2013 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

In Monitorul oficial nr. 589 / 2013 a fost publicat Comunicatul Fondului de Garantare a Depozitelor nr. 1/2013 - Comunicatul nr. 1/2013 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Bancile participante la fond se pot consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

In Monitorul oficial nr. 583 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Acest ordin pune in aplicare art. V din OUG nr. 50/2013, potrivit caruia contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 18 septembrie 2013

Modificare: Declaratia 394 valabila incepand cu luna august 2013

In Monitorul oficial nr. 582 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Potrivit acestui ordin in declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna august 2013.

Mai multe detalii aici >>>

marți, 17 septembrie 2013

Ordinul MFP nr. 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

In Monitorul oficial nr. 575 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.


vineri, 13 septembrie 2013

Ordinul MJ nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

In Monitorul oficial nr. 572 / 2013 a fost publicat Ordinul MJ nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor.

HG nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 573 / 2013 a fost publicata HG nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordinul MFP nr. 1436/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

In Monitorul oficial nr. 543 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1436/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


Ordinul ONJN nr. 164/2013 privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker

In Monitorul oficial nr. 555 / 2013 a fost publicat Ordinul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 164/2013 privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker.

Modificare legislatie fond de mediu: Ordonanţa nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 553 / 2013 a fost publicata Ordonanţă nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Modificare Cod fiscal si Cod de procedura fiscala: Ordonanţa nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 553 / 2013 a fost publicata Ordonanţă nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Aceasta ordonanta modifica Codul fiscal si  Codul de procedura fiscala.

joi, 12 septembrie 2013

Modificare: Declaraţia 311 privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 549 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal".

Acest ordin a intrat in vigoare la 29 august 2013, cand se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal".

Mai multe detalii aici >>>

Modificare: Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

In Monitorul oficial nr. 549 / 2013 a fost publicata OUG nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, care a intrat in vigoare la 29 august 2013.

Modificare: Declaraţia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

In Monitorul oficial nr. 548 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2223/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată".

Acest ordin a intrat in vigoare in data de 29 august 2013, data cad se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată".

Mai multe detalii aici >>>

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013

In Monitorul oficial nr. 539 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 9/2013 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013.

Potrivit acestei hotarari  examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti la data de 5 octombrie 2013.

Mai multe detalii aici >>>