vineri, 11 decembrie 2015

Ordinul ANAF nr. 3495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"

In Monitorul oficial nr. 914 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal".

Ordinul ANAF nr. 3497/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită


In Monitorul oficial nr. 912 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3497/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.

Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

In Monitorul oficial nr. 910 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

luni, 7 decembrie 2015

Ordinul ANAF nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor"

In Monitorul oficial nr. 879 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor".

Ordinul MFP nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central

In Monitorul oficial nr. 874 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central.

Ordinul MFP nr. 3832/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

In Monitorul oficial nr. 870 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 3832/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii.