miercuri, 31 august 2011

Indicatori monetari iulie 2011

BNR a publicat indicatorii monetari pentru iulie 2011. Click aici pentru detalii >>>

Curs pregatire profesionala CCF

Camera Consultantilor Fiscali anunta ca in perioada 2-4 septembrie 2011 organizeaza la centrul Bucuresti cursuri de pregatire profesionala. Detalii aici >>>

 Sursa: CCF

Ordin de plata in cont tranzitoriu pentru persoane fizice (OPTT 2011)

Pe site-ul ANAF a fost incarcata aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata conform cu Ordinul MFP nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare.

Click aici pentru download >>>

Proiect de modificare al Codului fiscal

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat proiectul de Ordonanta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Calendar fiscal 07.09.2011

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA cu perioada fiscala trimestrul calendaristic, daca efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri, au obligatia depunerii Declaratiei 092 - "de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România".

Declaratia se depune in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare.

Formularul declaratiei 092 se poate descarca de aici.

marți, 30 august 2011

Ghidul asociatilor de proprietari

Pe site-ul ANAF asociatile de proprietari pot consulta Ghidul obligatilor fiscale.

Ordin nr. 2389/2011 - pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de TVA prevazute la art. 143 din Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 597 / 2011 a fost publicat Ordinul nr. 2389/2011 - pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002.

Potrivit art. 143 din Codului fiscal sunt scutite de TVA urmatoarele operatiuni: 

j) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiţii de reciprocitate;

j1) livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei;

k) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaţionale, altele decât cele menţionate la lit. j1), recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi  condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;

l) livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO  pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare;

m) livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forţe sau personalului civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor.

miercuri, 24 august 2011

Registrul general de evidenta a salariatilor

Potrivit Ordinului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1918 / 2011 angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta al salariatilor cu prestatori externi care sunt inregistrati ca operatori de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001.

Inregistrarea ca operatori de date cu caracter personal se face online la adresa www.dataprotection.ro, site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Operatorii economici se pot folosi de ghidul de aici pentru a completa notificarea.

marți, 23 august 2011

Ordin nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic

In Monitorul oficial nr. 1918 / 2011 a fost publicat Ordinul nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Situatia somajului la 31 iulie 2011

Potrivit ANOFM la 31 iulie 2011 somajul a inregistrat un nivel de 4,77%.

Numarul total de someri la sfarsitul lunii iulie 2011 a fost de 435.152 persoane, inregistrand o scadere cu 809 persoane fata de iunie 2011.

Mai multe detalii pe www.anofm.ro.

Sursa: ANOFM.

luni, 22 august 2011

Reeditare standard profesional nr. 35

CECCAR a reeditat Standardul profesional nr. 35 - Expertizele contabile -Ghid de aplicare- Ediţia a IV-a, revizuită.

Potrivit Regulamentului
de organizare si functionare a CECCAR, republicat in M.O. nr. 601 din 12.08.2008 este considerata abatere disciplinara nerespectarea normelor si standardelor profesionale cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti. Aceasta abatere se sanctioneaza fie cu suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luni
, fie cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei, in caz de repetare.
Mai multe detalii pe http://www.ceccar.ro

Proiect de modificare a Codului de procedura fiscala

Pe site-ul Ministerul de Finante a fost postat proiectul de modificarea şi completare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Mai multe detalii gasiti aici >> http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/Proiect_OG_mod%20CPF_2011.pdf

Calendar fiscal 25.08.2011

Pana la data de 25.08.2011 contribuabilii au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii:

- Declaratia 112: https://app.anaf.mfinante.gov.ro:8443/Login/Login
- Declaratiile 300 si 100: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Infdepuneredecl
- Declaratia la Fondul de mediu
- Anexele 12 si 18 pt concedii medicale (daca sunt sume de recuperat)
- Declaratia la fondul de risc si accidente la CJP