miercuri, 31 august 2011

Ordin de plata in cont tranzitoriu pentru persoane fizice (OPTT 2011)

Pe site-ul ANAF a fost incarcata aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata conform cu Ordinul MFP nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare.

Click aici pentru download >>>

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu