luni, 30 iunie 2014

Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 470 / 2014 a fost publicata Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care a intrat in vigoare in data de 29 iunie 2014.

Aceasta lege modifica art. 251 alin. (4) din Codul muncii, care va avea urmatorul cuprins:

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Astfel ca se introduce posibilitatea ca angajatul sa poata fi reprezentat si de un avocat pe perioada cercetarii disciplinare.

Reglementarea activităţii de voluntariat în România

In Monitorul oficial nr. 469 / 2014 a fost publicata Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Aceasta lege va intra in vigoare in data de 26 iulie 2014, data de la care se abrogă Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007.

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

In Monitorul oficial nr. 469 / 2014 a fost publicata Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Aceasta lege modifica Legea nr. 50/1991, in sensul ca dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile se va prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei, si nu in termen de 2 ani ca pana acum.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

In Monitorul oficial nr. 466 / 2014 a fost publicata Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Aceasta lege a intrat in vigoare in data de 28 iunie 2014, data de la care se abroga Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.

joi, 26 iunie 2014

ANAF a modificat unele formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

In Monitorul oficial nr. 462 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale.

Acest ordin modifica urmatoarele formulare:

- formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;
- formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a;
- formularul 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale", cod 14.13.02.13/3a.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

miercuri, 25 iunie 2014

Modificarea regimului de acordare eşalonărilor la plată

In Monitorul oficial nr. 455 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Modificare Cod de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 455 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

In Monitorul oficial nr. 454 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

joi, 19 iunie 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In Monitorul oficial nr. 431 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

marți, 17 iunie 2014

Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

In Monitorul oficial nr. 426 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Ordinul nr. 223/2014 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

In Monitorul oficial nr. 421 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 223/2014 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor.

vineri, 6 iunie 2014

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 412 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1296/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

In Monitorul oficial nr. 407 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.


luni, 2 iunie 2014

Decizia nr. 18/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

In Monitorul oficial nr. 395 / 2014 a fost publicata  Decizia nr. 18/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Hotărârea nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii

In Monitorul oficial nr. 391 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii.

Ordinul ANAF nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

In Monitorul oficial nr. 390 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Decizia nr. 14/2014 privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014

In Monitorul oficial nr. 389 / 2014 a fost publicata Decizia nr. 14/2014 privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014

Decizia nr. 19/2014 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar

In Monitorul oficial nr. 389 / 2014 a fost publicata Decizia nr. 19/2014 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar.

Declaraţia 106 informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor

In Monitorul oficial nr. 389 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 "Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor".

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

In Monitorul oficial nr. 388 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale.

Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 07.04.2014

In Monitorul oficial nr. 326 bis / 2014 a fost publicat Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 07.04.2014.