vineri, 31 octombrie 2014

Ordinul MFP nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 768 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

In Monitorul oficial nr. 768 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Ordinul MFP nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

In Monitorul oficial nr. 767 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

miercuri, 29 octombrie 2014

Ordinul DAPP nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate

In Monitorul oficial nr. 761 / 2014 a fost publicat Ordinul DAPP nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate.

Ordinul ANAF nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

In Monitorul oficial nr. 761 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri.

Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

In Monitorul oficial nr. 699bis / 2014 au fost publicate Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.

Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

In Monitorul oficial nr. 693bis / 2014 au fost publicate Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre.

Hotărârea nr. 8/2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014

In Monitorul oficial nr. 737 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014.

marți, 28 octombrie 2014

Ordinul ANAF nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 736 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

joi, 9 octombrie 2014

Ordinul ANAF nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 733 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.

Hotărârea CAR nr. 1/2014 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

In Monitorul oficial nr. 733 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAR nr. 1/2014 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Hotărârea CAR nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină

In Monitorul oficial nr. 733 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAR nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină.

Ordinul ME nr. 942/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 728 / 2014 a fost publicat Ordinul ME nr. 942/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

vineri, 3 octombrie 2014

Ordinul MFP nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

In Monitorul oficial nr. 724 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor.

Circulara BNR nr. 32/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 714 / 2014 a fost publicata Circulara BNR nr. 32/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care precizeaza ca incepând cu data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,00% pe an.