vineri, 25 mai 2018

Ordinul nr. 1203/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 424 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1203/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

In Monitorul oficial nr. 422 / 2018 a fost publicata Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 422 / 2018 a fost publicata Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare in data de 20 mai 2018.

joi, 24 mai 2018

Ordinul nr. 394/1937/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

In Monitorul oficial nr. 415 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 394/1937/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Ordinul nr. 1619/2018 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

In Monitorul oficial nr. 412 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1619/2018 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018.

Ordinul nr. 1618/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

In Monitorul oficial nr. 412 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1618/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018.

Ordinul nr. 1155/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

In Monitorul oficial nr. 405 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1155/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Legea nr. 103/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

In Monitorul oficial nr. 404 / 2018 a fost publicata Legea nr. 103/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

Noua declaraţie 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

In Monitorul oficial nr. 402 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

marți, 22 mai 2018

Procedura de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

In Monitorul oficial nr. 399 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1938/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

miercuri, 16 mai 2018

Ordinul nr. 1976/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

In Monitorul oficial nr. 386 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1976/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011.

miercuri, 9 mai 2018

CECCAR: document informativ GDPR pentru a ajuta contabilii să înțeleagă impactul noilor reglementări asupra activității lor

Pe site-ul CECCAR s-a publicat un document informativ redactat de Accountancy Europe pentru a ajuta contabilii să înțeleagă impactul noilor reglementări asupra activității lor.

Mai multe detalii aici >>>

vineri, 4 mai 2018

Autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari

In Monitorul oficial nr. 371 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 40/2018 privind autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari.

Modelul de contract de vânzare a cerealelor

In Monitorul oficial nr. 354 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 590/2018 pentru aprobarea modelului de contract de vânzare a cerealelor.
 
Potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006,  vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piaţa internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., şi a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligaţia emiterii facturilor şi desfăşoară activităţi economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege.

joi, 3 mai 2018

Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală

In Monitorul oficial nr. 329 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordinul nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

In Monitorul oficial nr. 324 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.

Ordinul nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii"

In Monitorul oficial nr. 316 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii".

Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 315 / 2018 a fost publicata Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.