miercuri, 26 februarie 2014

Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 129 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Ordinul MFP nr. 248/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

In Monitorul oficial nr. 128 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 248/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor.

Ordinul MFP nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

In Monitorul oficial nr. 125 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului.

Ordinul ANAF nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 114 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

marți, 25 februarie 2014

MFP: Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrază la registratura organului fiscal

Potrivit unui comunicat al M.F.P.: Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrază la registratura organului fiscal, se procesează şi se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.

Detalii aici >>>

luni, 17 februarie 2014

Modificare Norme Cod fiscal

In Monitorul oficial nr. 108 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Aceasta HG se poate consulta aici >>>

Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

In Monitorul oficial nr. 108 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice

In Monitorul oficial nr. 108 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice.

Începând cu data de 12 februarie 2014, valoarea minimă de intrare a activelor fixe stabilită în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, este de 2.500 lei.

miercuri, 12 februarie 2014

Regulamentul intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din 30.01.2014

In Monitorul oficial nr. 106 / 2014 a fost publicat Regulamentul intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din 30.01.2014.

Hotărârea CAFR nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

In Monitorul oficial nr. 106 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

In Monitorul oficial nr. 103 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor".

Formularul se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 102 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 94/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

In Monitorul oficial nr. 101 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 94/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

luni, 10 februarie 2014

Ordinul MFP nr. 136/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM)

In Monitorul oficial nr. 91 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 136/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM).

Formularul "Ordin de plată salarii multiplu (OPTM)" este un instrument de plată care poate fi utilizat ca variantă alternativă la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile de învăţământ prevăzute la art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, în relaţia cu unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru efectuarea de plăţi din conturile de cheltuieli bugetare aferente titlului "Cheltuieli de personal".

Circulara BNR nr. 7/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 90 / 2014 a fost publicata Circulara BNR nr. 7/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Începând cu data de 5 februarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,50% pe an.

Ordinul MFP nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013

In Monitorul oficial nr. 88 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013.

Hotărârea CCF nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 88 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014.

Ordinul ANAF nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 87 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest ordin modifica Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012, astfel:

- anexa nr. 4 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
- anexa nr. 6 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs";
- anexa nr. 11 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

vineri, 7 februarie 2014

Hotărârea CCF nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 76 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014.

Potrivit acestei hotarari  in anul 2014, cuantumul taxei pentru examen, respectiv cuantumul taxei pentru interviu - în vederea atribuirii calităţii de consultant fiscal - este în valoare de 500 lei.

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

marți, 4 februarie 2014

Declaratiile 392A, 392B si 393 aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014

In Monitorul oficial nr. 76 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, care se aplica începând cu declaraţiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014, inclusiv.

Atentie! Incepand cu anul 2013, D392A si D392B nu se mai raporteaza pentru cifra de afaceri zero.

Formatul electronic se poate descarca de aici >>> 

Noile formulare se pot descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

In Monitorul oficial nr. 70 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care a intrat in vigoare la 29 ianuarie 2014.

Declaratiile electronice se pot descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

In Monitorul oficial nr. 68 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Acest ordin se poate consulta aici >>>