sâmbătă, 24 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 967 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 963 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
- Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Totodata, aceasta ordonanta precizeaza ca în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei, modificand astfel Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  

luni, 19 noiembrie 2018

Modificarea şi completarea titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 954 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 874/2018 pentru modificarea şi completarea titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Modificarea sediului Camerei Consultanţilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 952 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanţilor Fiscali.

Începând cu data de 1 decembrie 2018, sediul Camerei Consultanţilor Fiscali este în Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.  

Modificarea şi completarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014

In Monitorul oficial nr. 942 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Dintre modificari amintim:

- exemplele de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.;
 
- introducerea posibilitatii ca entitatea sa poata revizui metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

duminică, 18 noiembrie 2018

Reorganizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 937 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.
  
Incepand cu data de 6 noiembrie 2018 se stabileşte competenţa de administrare a contribuabililor mijlocii deja selectaţi/actualizaţi până la aceasta data, în sarcina administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum şi în sarcina Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti.