joi, 27 iulie 2017

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 584 / 2017 a fost publicata Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

vineri, 21 iulie 2017

Legea nr. 172/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

In Monitorul oficial nr. 576 / 2017 a fost publicata Legea nr. 172/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

Ordinul nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale"

In Monitorul oficial nr. 564 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale".

joi, 20 iulie 2017

Ordinul nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016

In Monitorul oficial nr. 559 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016.

vineri, 14 iulie 2017

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 548 / 2017 a fost publicata Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

Ordinul nr. 983/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

In Monitorul oficial nr. 545 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 983/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005. 

Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

In Monitorul oficial nr. 544 / 2017 a fost publicata Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

luni, 10 iulie 2017

Ordinul nr. 1876/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului

In Monitorul oficial nr. 530 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1876/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului.

Ordinul nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

In Monitorul oficial nr. 519 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii.

Ordinul nr. 1886/2017 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016

In Monitorul oficial nr. 518 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1886/2017 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016.

miercuri, 5 iulie 2017

Hotărârea nr. 9/2017 privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014

In Monitorul oficial nr. 514 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 9/2017 privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

Ordinul nr. 928/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice

In Monitorul oficial nr. 512 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 928/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice.

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 507 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 506 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

In Monitorul oficial nr. 506 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

In Monitorul oficial nr. 505 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. 

marți, 4 iulie 2017