joi, 29 decembrie 2016

miercuri, 28 decembrie 2016

Ordinul nr. 2218/2016 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

In Monitorul oficial nr. 983 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2218/2016 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016.

Hotărârea nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

In Monitorul oficial nr. 979 / 2016 a fost publicata Hotărârea nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

luni, 12 decembrie 2016

sâmbătă, 10 decembrie 2016

Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 970 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

joi, 8 decembrie 2016

Ordinul nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

In Monitorul oficial nr. 968 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale

In Monitorul oficial nr. 963 / 2016 a fost publicata Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale. 

luni, 5 decembrie 2016

Ordinul nr. 3418/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

In Monitorul oficial nr. 960 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3418/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită. 

Ordinul nr. 3396/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 954 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3396/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice.

vineri, 2 decembrie 2016

Ordinul nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

In Monitorul oficial nr. 950 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele".

Hotărârea nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă

In Monitorul oficial nr. 950 / 2016 a fost publicata Hotărârea nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă

Ordinul nr. 2162/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016

In Monitorul oficial nr. 942 / 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2162/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016.