miercuri, 29 noiembrie 2017

Ianuarie 2018: Modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

In Monitorul oficial nr. 902 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit acestei ordonante, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2018, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Totodata, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

 

luni, 27 noiembrie 2017

1 iulie 2018: Majorare punct de pensie

In Monitorul oficial nr. 902 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit acestei ordonante, incepand cu data de 1 iulie 2018, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.  

Totodata în perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 este obligatorie iniţierea negocierii colective

In Monitorul oficial nr. 902 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 
Aceasta ordonanta precizeaza ca prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011 în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
  
Totodata prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare. 
  
În aplicarea prevederilor mai sus şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011 în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.  
  
În aplicarea prevederilor mai sus şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011 în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.  
 
Aceste negociere va trebui sa se desfasoare obligatoriu în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

ANAF: Noul model al formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor"

In Monitorul oficial nr. 901 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3077/2017 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul din activitatea de informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Ordinul nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

In Monitorul oficial nr. 897 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre.